Vereniging Vrienden van het Vughts Museum

De vereniging Vrienden van het Vughts Museum werd opgericht ter ondersteuning van het Vughts Museum. Het museum is op 7 april 2018 in DePetrus heropend  en vanwege deze feestelijke gebeurtenis zullen dit jaar voor de Vrienden verschillende activiteiten georganiseerd worden.

Maar er verandert nog meer rondom het museum en de Vrienden! Naast de reeds als voorzitter bekende Cor van der Steen vormen sinds december 2017 Eric Gerritse (penningmeester) en Joyce van Os (secretaris) samen het bestuur van de Vrienden van het Vughts Museum. Het nieuwe bestuur heeft zich voorgesteld  tijdens de ledenvergadering van de Vrienden van het Vughts Museum op 10 april 2018 in DePetrus.

Wilt u voor €20 per jaar Vriend van het Vughts Museum worden? Dat kan per telefoon: 06-34587211. Schriftelijk aanmelden kan ook door het invullen van het Aanmeldingsformulier Vrienden van het Vughts Museum

Hoe de Stichting Vrienden van het Vughts Museum omgaat met uw persoonsgegevens leest u hier