Vrienden van het Vughts Museum

Het Vughts Museum en de Vrienden werken op een nieuwe manier samen
Vrienden zijn belangrijk voor het museum

De Vereniging Vrienden van het Vughts Museum is opgericht met het doel de Stichting Vughts Museum financieel te ondersteunen bij het realiseren van bijzondere activiteiten, projecten en tentoonstellingen. De Vereniging gebruikte hiervoor de middelen die door de leden bijeen werden gebracht middels contributie en schenkingen. Voor de besteding deed het bestuur voorstellen aan de leden die hierover een definitief besluit konden nemen. En met succes: dankzij een schenking van de vrienden kon bij de opening van DePetrus een deel van de permanente tentoonstelling worden bekostigd en in 2018 bijvoorbeeld de tentoonstelling over het middeleeuwse Kartuizerklooster.

Reorganisatie Vughts Museum

In 2021 voerde het Vughts Museum een reorganisatie door. Het bestuur is verkleind van acht naar vijf personen. Tegelijk ligt meer verantwoordelijkheid voor het museum bij de vrijwilligers, de kracht van het museum. Zij werken in werkgroepen, zoals Vormgeving, Kunst of Jeugd, aan het onderhoud en vernieuwing van de collectie, de (wissel-)tentoonstellingen en rondleidingen. De werkgroepen worden aangevoerd door voorzitters, die drie à vier keer per jaar met het bestuur in gesprek gaan over hun wensen en het beleid. Het nieuwe bestuur is eindverantwoordelijk en onderhoudt de contacten met alle geldgevers, waaronder de Vrienden.

Vrienden Vughts Museum kiezen voor andere organisatievorm

De reorganisatie van het museum betekent ook dat de Vrienden niet meer in een aparte vereniging hoeven te blijven, maar in de Stichting Vughts Museum ondergebracht zijn. Hierdoor is de band tussen Vrienden en museum verstevigd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het Vughts Museum op 8 juli 2021 hebben de leden unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur de Vereniging Vrienden van het Vughts Museum op te heffen en organisatorisch onder te brengen bij de Stichting Vughts Museum. Tevens is besloten de bankrekening en het vermogen over te dragen aan het bestuur van de Stichting Vughts Museum. Op verzoek van de leden zal het bestuur van de Vrienden van het Vughts Museum i.l. zorgdragen voor de vereffening: een zorgvuldige overdracht aan de Stichting Vughts Museum en de opheffing van de Vereniging.

Vrienden blijven Vrienden

De organisatie verandert, maar het doel blijft hetzelfde. De Vrienden zullen op dezelfde wijze het museum blijven ondersteunen, maar nu als onderdeel van het Vughts Museum. Ook de inspraak van de Vrienden over de besteding van hun financiële bijdrage verandert niet. We hebben in de statuten van de Stichting Vughts Museum vastgelegd dat alleen de Vrienden een besluit kunnen nemen over de besteding van hun bijdragen. Het museum zal daartoe jaarlijks een bijeenkomst organiseren voor de Vrienden. En we blijven u van harte uitnodigen voor allerlei activiteiten, zoals previews van tentoonstellingen en lezingen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op door een mail te sturen naar: vrienden@vughtsmuseum.nl.

Wilt u voor €20 per jaar Vriend van het Vughts Museum worden? Schriftelijk aanmelden kan door het invullen van het aanmeldformulier. En hogere bedragen zijn natuurlijk van harte welkom!

Meld u aan via onderstaand formulier