Sponsors, donateurs, schenkingen en relaties

Het Vughts Museum is trots op zijn vaste collectie, vrijwilligers en de ondersteuning door talloze instanties. De collectie is verkregen door schenkingen door de jaren heen.

In 2012 bereidde het Vughts Museum een ambitieus veranderingstraject voor. Niet alleen werd verhuisd van een afgelegen maalderij naar de hoofdkerk van Vught, DePetrus. Oók veranderde de presentatie van de collectie: van een statische oudheidkamer naar een dynamisch museum over geschiedenis en kunst in Vught. Voorts komt in DePetrus synergie tot stand tussen de gebruikers: het Vughts Museum, de bibliotheek, de Wereldwinkel en Anders Bezig Zijn Vught en in de toekomst wellicht nog andere participanten.

Voor dit veranderingsproces zoekt het Vughts Museum sponsors en subsidiegevers. Het doet daarbij een beroep op cultuursubsidies van overheden en fondsen, op fondsen op het gebied van historie, kunsten en musea, en op bedrijven en particulieren die een band hebben met Vught. De mogelijkheid bestaat om een bepaald thema te adopteren, of met meerderen de presentatie van zo’n thema te bekostigen. Ook kan gedacht worden aan ondersteuning van de restauratie van een object of kunstwerk. Hiernaast wordt een overzicht gegeven van de voorlopige plannen met de permanente expositie. Mocht u belangstelling hebben voor ondersteuning of adoptie, dan kunt u bij het museum nadere details opvragen over de kosten van de plannen met een thema of object.

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze organisatie, die bestaat uit louter vrijwilligers van bestuur tot gastheer/gastvrouw. Voor de bijdrage aan de inrichting van de Petrus zijn wij ontzettend veel instellingen dank verschuldigd.

Het Vughts Museum onderhoudt goede contacten met tal van organisaties, bedrijven en instellingen. Voor een niet uitputtend overzicht zie De lijst relaties van het Vughts Museum.