Schatten van Vught 15 : Charles Joseph Grips

De Aartsvader In november is het honderd jaar geleden dat kunstschilder Charles Joseph Grips overleed. Afkomstig uit Grave vestigde hij zich in 1881 in Vught, waar hij al snel op het Marktveld een huis bouwde, dat tegenwoordig het ‘Gripshuis’ heet. Tevoren had Charles Grips in Brussel naam gemaakt met ‘interieurtjes’, kleine schilderijen met scènes uit een binnenhuis. Hij verkocht ze in diverse landen: onder andere in Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten. In Vught stapte hij over van deze profane kunst naar religieus werk. Hij ging schilderen voor de Sint-Petruskerk die nog steeds vol hangt met zijn werk. In november

Tijdschrift ‘Schatten van Vught’ over 1629 en Napoleon

‘Schatten van Vught’ is het tijdschrift van Stichting Erfgoed Vught, die eerder de Vughtse Historische Reeks uitbracht. Elk kwartaal verschijnen in dit tijdschrift artikelen over de geschiedenis van Vught en Cromvoirt. Afgelopen week verscheen deel 4 van de tweede jaargang, gewijd aan twee onderwerpen. Literatuur over belegering en verovering van ‘s-Hertogenbosch in 1629 Jacques Baartmans beschrijft Nederlandse literatuur over de belegering en verovering van ’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik in 1629. Kasteel Maurick was toen het hoofdkwartier van de Prins en Vught zijn legerplaats. Vondel, Hooft en Constantijn Huygens en vele anderen wijdden gedichten aan deze militaire operatie en de overwinning

Kunst in DePetrus

Sinds vorig jaar is in DePetrus een kast ingericht met werk van Vughtse kunstenaars. De Werkgroep Kunst van het Vughts Museum nodigt elk kwartaal een kunstenaar uit om werk in die kast te exposeren. Vandaar dat de kast ‘Kwartaalkast’ wordt genoemd. De kast bevindt zich in de Creatieve Ruimte achter de kinderhoek van de Bieb. De eerste kunstenaar die er werk tentoonstelde was Constantijn Molenkamp. Na hem gooide de coronacrisis roet in het eten en ging DePetrus op slot. Nu het leven in DePetrus weer langzaam op gang komt, presenteert Michel Rijk werk van zijn  hand in de Kwartaalkast. Over

Schatten van Vught 14: Het Musschengilde

In de afgelopen maanden trokken wolven de aandacht die – zelfs in de directe omgeving van Vught – de jacht op schapen openden. In vroeger eeuwen werden ze daarom afgeschoten. Dat mag niet meer. Want de wolf is een beschermde diersoort. De jacht diende destijds niet alleen om een lekker stuk vlees op tafel te krijgen, maar ook om schadelijke diersoorten te bestrijden. Bij die schadelijke diersoorten zat merkwaardig genoeg ook de mus…  In tal van dorpen bestonden in de negentiende eeuw ‘gezelschappen ter Uitroeiing van Musschen en Mollen’. In Vught () en Cromvoirt (1864) bestond een ‘Musschengilde’ dat ten

Schatten van Vught 13: Het spinsteentje

Toen medewerkers van de gemeente Vught eind 2007 voor de St.-Petruskerk een paal met straatnaambordjes aan het plaatsen waren, zakte die door het wegdek naar beneden. Bij nader onderzoek bleek er een put te liggen. De paal was door de gemetselde afdekkoepel van de put gestoten en naar beneden gezakt. Het bleek een waterput te zijn die in 1790 was gebouwd voor de brandweer. Toen de put in onbruik was geraakt, was hij geruime tijd als afvalput gebruikt. De vondsten uit de put bestaan voornamelijk uit fragmenten van houtafval, (restanten van) leren gebruiksvoorwerpen (vooral schoeisel), aardewerk, porselein, dierlijke botrestanten en