Lees als eerste de Petrusbode

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lezing over de Vughtse Gilden

Op woensdag 12 december organiseren het Vughts Museum, de Bibliotheek en ABZ een lezing over de Vughts Gilden in DePetrus De Tradities van de Noord-Brabantse Schuttersgilden gaan al jaren terug en bestaan uit veel meer dan alleen het organiseren van grote festijnen met slaande trommels en vliegende vendels. De Schutterij is een manier van leven, die bijvoorbeeld indrukwekkend tot uiting komt tijdens begrafenissen of crematies met gildeneer. Schuttersgilden bieden gezelligheid, sport en ontmoeting – en dat allemaal gekleurd door allerlei tradities. Vanavond vertelt Bert Kluytmans, hoofdman van Gilde St. Catharina meer over het ontstaan van de Gilden, de taken en

7 november: Lezing over Hendrik Verhees, landmeter en politicus

In het kader van de historische lezingen die maandelijks in DePetrus te Vught worden gehouden is op woensdag 7 november de beurt aan Ruud van Nooijen, die vertelt over Hendrik Verhees (Boxtel 1744-Boxtel 1813). Deze Boxtelse duizendpoot verdiende zijn sporen als landmeter, cartograaf en politicus. In de roerige jaren van de Bataafse Republiek was hij bestuurder (lokaal, provinciaal en landelijk). Verder was hij nog aannemer, architect, vrederechter, waterstaatkundige (1e directeur waterstaat in Noord-Brabant) en bestuurder van de Leen- en Tolkamer ’s-Hertogenbosch. In Vught maakte hij opmetingen van de bestaande kerken en van diverse wegen. Met Verhees krijgt na Gogel, de

De week van het water: ook in DePetrus

Van 17 t/m 24 oktober wordt landelijk de Week van Ons Water georganiseerd. Midden in deze week, op zaterdag 20 oktober, bent u van harte welkom voor een filmbezoek met nabespreking en een wandelexcursie door Vught. De aandacht focust op de manier waarop Vught, als dorp in een beekdal, zich beschermt tegen het water, maar ook hoe we met elkaar water kunnen vasthouden om verdroging tegen te gaan. Door de bijzondere ligging heeft Vught veel te doen met water. Want wat betekent Vught ook al weer volgens velen? Een vochtige plek, maar ook een plek, waar verdroging op de loer

Vughts Museum zoekt “Knikengel”

Het Vughts Museum is een nieuw leven begonnen in DePetrus in Vught. Een fantastische beleving in dit ´nieuwe´ ontmoetingscentrum: veel meer bezoekers, veel synergie met de andere gebruikers van het gebouw, maar wel één probleem: in dit openbare gebouw kunnen we geen entree vragen. Vandaar dat we hopen dat veel giften ons op de been houden. In verband daarmee zoeken we een ´knikengel´ om giften in ontvangst te nemen. Wie kan ons daaraan helpen?

Opbrengst RABO clubkascampagne 2018

Vughts Museum bedankt de Rabobank en iedereen die gestemd heeft in de Rabobank clubkas campagne. Door jullie stemmen kreeg het museum een bijdrage van € 489,06 voor het ontwikkelen van een audiotour. Deze tour zal het museum nog toegankelijker maken. Veel dank dus.