Lezingen en tentoonstellingen

Tentoonstellingen

Het Vughts Museum houdt jaarlijks enkele wisseltentoonstellingen op het voormalige priesterkoor en in de Creatieve Ruimte in DePetrus. De eerstvolgende wisseltentoonstelling wordt geopend in mei en gaat over Vaandels van Vughtse organisaties, verenigingen enz.

Jubileumexpositie ’50 jaar Kunst Vughts Museum

Van 3 september tot en met 29 oktober 2023. Een gevarieerde tentoonstelling met ca 25 werken van kunstenaars die in de afgelopen 50 jaar bij het Vughts Museum hebben geëxposeerd.

Kwartaalkast 

Ook exposeert ieder kwartaal een Vughtse kunstenaar in de Kwartaalkast. Op dit moment stellen Ben van Os en zijn zoon Joris van Os hun werk tentoon.

Cursus Vughtologie

Twee keer per jaar organiseert het Vughts Museum in samenwerking met ABZ en Stichting Erfgoed Vught een “inburgeringscursus” voor nieuwkomers in Vught. Maar ook mensen die al wat langer of zelfs al heel lang in Vught wonen zijn hierbij welkom.  In drie avonden maken de cursisten kennis met de ontstaansgeschiedenis van Vught, de belangrijkste historische gebeurtenissen en de natuur in en rondom Vught. Als er binnenkort een cursus Vughtologie begint leest u dat hier.


Lezingenreeks

In samenwerking met bibliotheek Huis73 Vught, ABZ, Stichting Erfgoed Vught en Vughts Museum wordt er jaarlijks een aantal lezingen georganiseerd over Vughtse historische thema’s. Informatie over data en inhoud vind je hier op de website van ABZ.


Vaste tentoonstelling

Het boekje ‘Vught in Highlights’ beschrijft de thema’s die te zien zijn in de vaste tentoonstelling in DePetrus. Deze thema’s zijn in de vorm van museumeilanden opgesteld.

 1. DePetrus, ontmoetingscentrum van Vught
 2. Vught met vele gezichten
 3. Onder de grond. Archeologische vondsten in Vught
 4. Vught en het water
 5. Vught in de middeleeuwen
 6. Vught tijdens het beleg van ‘s-Hertogenbosch in 1629
 7. De Bataafse-Franse tijd (1794-1814)
 8. Vught en de Tweede Wereldoorlog
 9. Het bestuur van Vught
 10. Cromvoirt
 11. Religies in Vught
 12. Drama’s in Vught

De folder “Het Vughts Museum in één oogopslag” is voor €1 verkrijgbaar bij de servicebalie bij de entree van DePetrus.