Algemeen Nut Beogende Instelling

De stichting Vughts Museum is in 2014 door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Via deze en andere pagina’s op onze website voldoet de stichting Vughts Museum aan de publicatieverplichting die bij de ANBI-status hoort.

Voordelen ANBI-status

Omdat de stichting Vughts Museum (hierna: de stichting) een ANBI-instelling is, kunnen donateurs hun giften aan de stichting aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateurs en stichting de gift vastleggen in een overeenkomst. De stichting heeft onder meer als voordeel van de ANBI-status, dat zij geen erfbelasting of schenkbelasting betaalt voor erfenissen en schenkingen die de stichting gebruikt voor het algemeen belang.

Naam

De naam van de stichting is stichting Vughts Museum

Fiscaal-, KvK- en Belastingnummer van de stichting Vughts Museum

RSIN: 003885811
KvK nummer: 41083573
Belastingnummer: 0038.85.811.B.01

ANBI-register

Contactgegevens

Het secretariaat van de stichting is gevestigd op het adres:
Heuvel 2
5261 EE Vught

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit: Saskia Heijboer (voorzitter), Joyce Tritschler-van Os (secretaris) en Marc Turlings (penningmeester).

Overige bestuursleden zijn: Agnes van Balkom en Hanz Riezebos.

Een bestuurslid kan maximaal twee keer drie jaar bestuurslid zijn. Het is bewuste keuze geweest één bestuurslid langer in het bestuur plaats te laten nemen in het bestuur in verband met de verhuizing van het Vughts Museum van de Maalderij in de Taalstraat te Vught naar DePetrus aan Heuvel 2 in Vught. In DePetrus zit het Vughts Museum niet alleen, maar samen met meerdere bewoners. Daarnaast heeft het museum een transitie doorgemaakt van een groot bestuur naar een klein, zakelijk bestuur. Om bovenstaande in goede banen te leiden en te borgen is hiervoor gekozen.

Doelstelling

De stichting Vughts Museum stelt zich tot doel het bevorderen – als vrijwilligersorganisatie en waar mogelijk in samenwerking met anderen – van aandacht voor het culturele erfgoed van Vught en Cromvoirt. Het museum beheert en exposeert een collectie over de geschiedenis van Vught en kunstwerken van overwegend Vughtse kunstenaars. Het museum organiseert wisseltentoonstellingen, lezingen, rondleidingen en andere culturele activiteiten. Hierdoor bieden wij een platform aan Vughtenaren en andere belangstellenden om zich bezig te houden met de geschiedenis en cultuur van en in Vught.

Toelichting van de uitgeoefende activiteiten

Zie hiervoor het Vughts Museum financieel verslag 2023.

Het jubileumjaarverslag 2023: 240411 Jubileumjaarverslag Vughts Museum 2023.

Beleidsplan voor de toekomst

Het Vughts Museum heeft zich de laatste jaren ontwikkeld van ‘oudheidkamer’ naar een museum waarin zowel aandacht wordt gegeven aan Vughtse geschiedenis als aan het Vughtse kunstbezit. Dit proces kreeg medio 2011 een sterke impuls door het uitzicht op verhuizing naar de Petruskerk in het centrum van Vught. De nieuwe huisvesting, die op 6 april 2018 werd geopend, biedt mogelijkheden om de permanente expositie te professionaliseren en publieksgerichte opstellingen te maken voor tijdelijke tentoonstellingen op het gebied van geschiedenis en kunst. In DePetrus besteedt het museum aandacht aan belangrijke momenten in de Vughtse geschiedenis. Daarnaast krijgen uiteraard de oude ambachten en de kunstcollectie van het museum de nodige aandacht.

Beloningsbeleid

De stichting kent geen beloningen toe aan de bestuurders en overige vrijwilligers. De stichting hanteert een terughoudend beleid voor vergoedingen van onkosten.