Depotschatje 6: Het Gouden Jubelfeest van Jan van Oers

Het Vughts Museum wil een zo’n goed mogelijk beeld geven van de geschiedenis en cultuur van Cromvoirt, Helvoirt en Vught. Daarbij maakt het museum gebruik van allerlei voorwerpen en kunst uit het depot. Maar veel objecten komen nooit of heel sporadisch uit het depot. Elke maand belichten de vrijwilligers van de Werkgroep Collectiebeheer en registratie een depotschatje.

Op 21 april 1884 vindt de inwijding van de nieuwe Sint-Petruskerk van Vught door bisschop Adrianus Godschalk plaats. Eerder die dag wordt de laatste plechtigheid gehouden in de oude Sint-Pieter aan het Maurickplein, ook wel de ‘strooien kerk’ genoemd.

Pastoor J.F.A. Lips heeft een koor van zes mannen gevormd, dat de ingebruikname met zang opluistert. De jonge Jan van Oers is een der zangers van dit sextet. Van Oers wordt de voorzanger. Dan zijn er wel drie gezongen missen per werkdag en die worden bijna altijd door hem en de organist Antoon den Leijer verzorgd.

In 1934, het jaar waarin de Sint Petrus 50 jaar bestaat, viert Jan van Oers zijn gouden jubelfeest als voorzanger/dirigent van het Petruskoor. Dat wordt groots gevierd in de Sint-Petrus met een Heilige Mis, toespraken, een bloemenhulde en een aubade van de harmonie. Het koor treedt natuurlijk ook op, en het hele land kan de gezongen mis horen, want de K.R.O. zendt die op de radio uit.

De voorzitter van de feestcommissie van het zangkoor biedt de jubilaris een geschilderd portret aan van de hand van de Vughtse kunstenaar Frits Grips. Dit schilderij is hier afgebeeld en bevindt zich nu in de collectie van het Vughts Museum. We zien Jan van Oers met een liedboek in de hand bij het orgel, met op de achtergrond iets van het interieur van de Sint-Petrus. Hij ontvangt ook de foto van zijn koor die hierbij is geplaatst.

Het mannenkoor van de Sint-Petruskerk, 1934. Van Oers zit met de kruk tussen zijn benen (BHIC).

Van Oers heeft zijn sporen nagelaten in Vught. Zo behoort het lintje op zijn revers bij het erekruis ´Pro Ecclesia et Pontifice´ dat hem in 1912 door de paus is geschonken, omdat hij samen met E.V. Tervooren en G.J.F. Princée sr. de St. Vincentiusvereniging heeft opgericht: een vereniging die nog steeds bestaat. Dat laatste geldt eveneens voor de harmonie Kunst en Vriendschap, die ook mede door Van Oers in het leven is geroepen. En het Petruskoor zingt nog steeds vrolijk zijn partij mee.

Beroepshalve was Jan van Oers onder meer werkzaam als sub-ontvanger voor de directe belastingen en als secretaris-penningmeester van het Burgerlijke Armbestuur.