Biografieën van Vughtenaren bij het Vughts Museum

biografieënzuil

Het kan zijn dat u bij een bezoek aan DePetrus plaats hebt genomen in het schoolbankje dat vlak bij de biljarttafels staat. Daarbij staat ook een zuil waarop u biografiën van bekende en minder bekende Vughtenaren kunt lezen. Het zijn, zo is onlangs nog geteld, 160 korte verhalen over mensen die in Vught hebben geleefd en daar een rol in en voor de gemeenschap hebben vervuld. Dat kan een sportman- of vrouw zijn, een gemeenteraadslid, burgemeester, leerkracht of een andere functie in het onderwijs. Of de Vughtenaar die veel tijd heeft besteed aan een vorm van vrijwilligerswerk, in de (mantel-)zorg of een van de lokale muziekgezelschappen. Vanzelfsprekend zijn er ook biografieën van personen uit het verzet tijdens de oorlog.

Helaas van evenzovele personen uit de drie dorpen waar de gemeente uit bestaat: Cromvoirt, Helvoirt en Vught, is nog geen biografie beschikbaar. Ze staan wel op een lijst met namen die regelmatig wordt aangevuld of gecorrigeerd. Het kan ook gebeuren dat iemand aandacht vraagt voor de biografie van een persoon die hier woont en leeft. Om bij dat laatste te blijven, een belangrijke voorwaarde om opgenomen te worden in de lijst, is dat degene waarover het gaat niet meer in leven is.

Nog vele biografieën te gaan

Om u een kleine indruk te geven over wie u al een biografie kunt lezen en wie er nog op de nominatie staan er een te krijgen het volgende. Over de enige vrouwelijke (waarnemend) burgemeester, mevrouw J. Baartmans- van den Bogaard, is een biografie geschreven en opgenomen, maar van de negende burgemeester: de heer G. Heeswijk, moet dat nog gebeuren, evenals van de meeste burgemeesters van de toenmalige zelfstandige gemeente Helvoirt. Dat geldt ook voor leden van de kunstenaarsfamilie Knip en voor de alom bekende broeder Laetantius, onderwijzer en dirigent van het koor van de Jeugdcentrale. De biografie van de zuster die het talenpracticum van Regina Coeli ‘groot en bekend’ heeft gemaakt: Maria Luijkx, is opgenomen, maar Reinier Pijnenburg bekend van het landgoed Bleijendijk en zijn connecties in kunstenaarskringen moet nog wachten op zijn (korte) biografie.

Voorbeeld: Biografie van Juffrouw  H.J. Peters, o.a. directeur Reeburg Mavo Vught

U kunt op de biografieën-zuil nagaan of uw (verre) familielid, goede vriend/vriendin of kennis al geërd is met een biografie, die vaak ook is vergezeld van een foto en verwijzingen naar bronnen over de betrokken persoon. U kunt ook navraag doen bij de secretaris van het bestuur van het Vughts Museum, mevrouw J. Tritschler – van Os als u een biografie zou willen schrijven van iemand die op de lijst staat. Stuur een mailtje naar info@vughtsmuseum.nl   Zij kan u een standaardformulier sturen voor de biografie met de criteria en maximaal aantal woorden.

Jan Lelijveld (voorzitter werkgroep geschiedenis van het Vughts Museum)