Impressie eerste podiumgesprek bij expositie ‘Buitens in Beeld’

De restauratie van Zionsburg dat in 2003 door een brand volledig in de as werd gelegd

Op zaterdag 1 juni vond  de eerste van een reeks van drie podiumgesprekken plaats bij de kunstexpositie ‘Buitens in Beeld’ van het Vughts Museum in DePetrus. Gespreksleider Geert van den Brand opende de drukbezochte bijeenkomst en ging in gesprek met Thomas Houwen, rentmeester bij van Hoven & Oomen, en Dré van Dinther, directeur van bouwbedrijf van Dinther.

De rentmeester en zijn taken

Thomas Houwen vertelde over de taken die horen bij een rentmeester zoals onderhoud en exploitatie. Zionsburg is 8,4 hectare groot met daarop vijf gebouwen die zij beheren. Daarnaast heeft van Hoven & Oomen het rentmeesterschap van alle landgoederen van de Marggraff Stichting zoals het Wilhelminapark in Boxtel en het Kappellebos in Vught. Ook zijn er landgoederen in beheer die uit landbouwgrond bestaan. Deze pachtgronden worden verhuurd aan boeren.

De restauratie

Dré van Dinther vertelde aan de hand van een fotopresentatie vol passie over de restauratie van Zionsburg. Het landgoed heeft na de brand 15 jaar in weer en wind gestaan en de schade die daardoor is ontstaan was misschien nog wel groter dan die van de brand zelf. Het pand is van 1882 en de stijl is Vlaams Neo Renaissance en bevat veel details en ornamenten. Men is begonnen met  het koetshuis, dat inmiddels klaar is en waar nu een huurder/bedrijf in zit. De restauratie van het hoofdhuis was een hele grote klus, 65% van het gevelwerk stond nog overeind, dak en topgevels waren ingestort.Er is een plan van aanpak gemaakt voor een toekomstbestendige restauratie van Zionsburg.

De buitenzijde van het gebouw is helemaal gerestaureerd aan de hand van tekeningen en foto’s. Veel materialen heeft het bouwbedrijf moeten namaken zoals bakstenen (met oude uitstraling). Vakmensen hebben veel ornamenten van keramiek opnieuw moeten bakken. Van de binnenzijde waren weinig gegevens en foto’s van het interieur voorhanden, waardoor een exacte restauratie niet mogelijk was. Wel is de indeling grotendeels gelijk gebleven, maar er is ook ruimte gemaakt om het aan te passen aan de hedendaagse tijd met bijvoorbeeld een lift en een ijskelder voor duurzaam verwarmen. De eindfase van de verbouwing zal liggen in het 1e kwartaal van 2025.

Tot slot vraagt Geert aan Thomas Houwen wat de plannen zijn met Zionsburg als de restauratie is voltooid. De eerste optie om er een soort ‘Villa pardoes’ van te maken is niet doorgegaan. Vanwege de hoge restauratiekosten was dit plan niet rendabel. Het gebouw zal nu worden verhuurd in de commerciële markt. Het park rondom Zionsburg blijft vooralsnog gesloten voor publiek. Wel zal gekeken worden of het park 1 of 2 keer in de maand opengesteld kan worden. Ook op open monumentendag zal het landgoed te bezichtigen zijn.

Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst. Het publiek was enthousiast en geïnteresseerd.

Het volgende podiumgesprek vindt plaats op zaterdag 8 juni en gaat over het “nieuwe Buiten” dat op de fundamenten van het vroegere kasteeltje Spreeuwenburg is gebouwd.

Tot slot vindt op zaterdag 15 juni het derde podiumgesprek plaats over het landgoed Beukenhorst/Maurick.

De tentoonstelling is georganiseerd door de kunstcommissie van het Vughts Museum en is gratis toegankelijk tijdens de openingstijden van DePetrus, Heuvel 2 in Vught. Ook de podiumgesprekken zijn gratis toegankelijk en beginnen om 15.00 uur.