Opening kunstexpositie ‘Buitens in Beeld’

Op 8 mei 2024 is de tentoonstelling ‘Buitens in beeld, Impressies van buitenhuizen en landgoederen’ onder grote belangstelling geopend. Na een welkomstwoord door Saskia Heijboer, voorzitter Vughts Museum, nam Ben van Os, lid organiserende kunstcommissie,  de belangstellenden mee in de totstandkoming van deze tentoonstelling waarbij een link wordt gelegd met het tv programma liefde voor het landgoed.

Vught en omgeving kent een groot aantal landgoederen die in deze tentoonstelling in beeld worden gebracht. De kunstwerken komen uit de het depot van het Vughts Museum evenals bruiklenen afkomstig van Museum Slager uit ’s-Hertogenbosch en kunstwerken uit particulier bezit waaronder enkele kunstwerken die nog nooit tentoongesteld zijn. De kunstwerken worden voorzien van informatie over de betreffende buitenhuizen en landgoederen. Zo zijn o.a. Beukenhorst, Kouwenberg, Zwijnsbergen, Craijensteijn, Leeuwenstein en Maurick opgenomen in de tentoonstelling. Erg bijzonder is het tapijt met plattegrond waarop de tentoonstellingsborden zijn geplaatst.

Alvorens de lezing aanvangt is de tentoonstelling officieel geopend met hoorngeschal van de Kempische Jachthoorngroep.

Lezing Bleijendijk

De lezing met als titel ‘Bleijendijk, een klassiek landgoed in een moderne tijd is gegeven door eigenaar/bewoner Karst Kooistra. In vogelvlucht worden de aanwezigen meegenomen van het ontstaan van een huis op het landgoed ten tijde van Philips van Bourgondië, de eerste vermelding van bewoning in 1710 via diverse eigenaren naar 2015, het jaar waarin de familie Kooistra intrek neemt op het landgoed.

Kooistra heeft de taak op zich genomen het landgoed in stand te houden en te verbeteren. Mede door talrijke vrijwilligers, bewoners van de boerderijen op het landgoed, een landgoedwinkel en diverse evenementen wordt het klassieke landgoed en de historische gebouwen behouden evenals de cultuurhistorie.

Met de klanken van Auf Wiedersehen door de Kempische Jachthoorngroep is het officiële gedeelte van deze opening afgelopen en kregen de aanwezigen gelegenheid de tentoonstelling te bekijken.

Podiumgesprekken

Op drie achtereenvolgende zaterdagen vinden podiumgesprekken plaats in het teken van deze tentoonstelling en staan onder leiding van Geert van den Brand. De aanvang is 15:00 uur in DePetrus en is gratis toegankelijk. Het programma is als volgt:

Zaterdag 1 juni over Zionsburg met Thomas Houwen

Zaterdag 8 juni over Spreeuwenburg met Rodrigo Bandini Dos Santos

Zaterdag 15 juni over Beukenhorst/ Maurick met Jonkheer Bibian van Rijckevorsel.

Deze tentoonstelling is georganiseerd door de kunstcommissie van het Vughts Museum en is gratis toegankelijk tijdens de openingstijdens van DePetrus, Heuvel 2 in Vught.