Jaarvergadering Vrienden van het Vughts Museum

Op zondag 8 mei werd de jaarvergadering van de Vrienden van het Vughts Museum gehouden. Deze vergadering ging vooraf aan de opening van de kunstexpositie ‘Buitens in Beeld’ waarvoor ook de Vrienden waren uitgenodigd. Door het bestuur werden de Vrienden geïnformeerd over ontwikkelingen binnen het Vughts Museum. Jaarlijks ook bepalen de leden gezamenlijk aan welk doel zij hun ingelegde vriendenbijdragen willen doneren.

Verbetering geluidsinstallatie

Dit jaar is ervoor gekozen de donatie ten goede te laten komen aan de verbetering van de geluidsinstallatie van het Vughts Museum. Een goede geluidskwaliteit in DePetrus is op z’n zachts gezegd steeds een grote uitdaging bij lezingen, podiumgesprekken e.d. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de galm die zo’n imposante kerk natuurlijk altijd heeft en die zich lastig laat bedwingen. Regelmatig wordt er voor de zekerheid professionele apparatuur ingehuurd waarvoor veel kosten gemaakt moeten worden. Met de bijdrage van de Vrienden hoopt het Vughts Museum zelf te kunnen voorzien in een eigen kwalitatief goede installatie.

Ook Vriend worden?

Graag!!  aanmelden kan via Word Vriend en steun het Vughts Museum – Vughts Museum

Je wordt op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen het Vughts Museum, ontvangt uitnodigingen voor openingen en bijzondere activiteiten en er vindt een jaarlijks vriendenactiviteit plaats.

Ook jouw jaarlijkse steun draagt bij aan de verdere ontwikkeling van ons Vughts Museum in DePetrus.