Dagboek over beleg ‘s-Hertogenbosch in 1629

Vanuit Kasteel Maurick in Vught belegerde Frederik Hendrik in 1629 de stad ‘s-Hertogenbosch. In het Vughts Museum is over dit beleg van alles te vinden. Michaël Ophovius was in die tijd bisschop van ‘s-Hertogenbosch. Hij hield in het latijn een minitieus dagboek bij van alle gebeurtenissen. Dat dagboek is onlangs in het nederlands vertaald door Jan van Boxtel en is nu voor iedereen beschikbaar.

Het is augustus 1629. Prins Frederik Hendrik ligt met zijn Staatse troepen al 3 maanden voor de poorten van ’s-Hertogenbosch. Terwijl de stad onder vuur ligt, houdt bisschop Michaël Ophovius zijn dagboek bij. In het Latijn tekent hij op wat hij ziet, wie hij ontmoet en wat hij bespreekt met leden van het stadsbestuur, de geestelijkheid, de militair gouverneur Van Grobbendonck en met Frederik Hendrik zelf.

Ophovius’ handgeschreven verslag werd in 1937 omgezet in Latijnse druk en voorzien van een uitgebreid notenapparaat. Jan van Boxtel heeft dat nu naar het Nederlands vertaald. Daarmee is het dagboek over het jaar 1629 voor een breed publiek van historici en andere geïnteresseerden integraal beschikbaar. Het bevat een schat aan details over personen, situaties, overtuigingen en twisten in dat roerige jaar. Na het gedwongen vertrek uit zijn geboortestad ’s-Hertogenbosch trekt de dominicaan Ophovius onvermoeibaar voor zijn missie door de Zuidelijke Nederlanden en verblijft onder meer in Lier, Geldrop, Mechelen, Brussel en Antwerpen.

Bestellen
Michaël Ophovius, bisschop van ’s-Hertogenbosch is een uitgave van Aldus Uitgevers in opdracht van Jeroen Lijdsman (initiatiefnemer). Het boek is nu te bestellen bij uw boekhandel of via Bol.com. Levering vanaf 8 april 2024. Voor meer informatie:
lijdsmanboeken@gmail.com