Lezing De Hollandse Dijk 3 april 2024

Door: Bas Bevaart

Op 3 april geeft Bas Bevaart een lezing in DePetrus over de Hollandse Dijk. De lezing begint om 19:30 uur.

De Hollandse Dijk vormde een opmerkelijk deel van de 45-kilometer-lange omcirkelingslinie die door prins Frederik Hendrik en zijn staf bij de belegering van ’s-Hertogenbosch in 1629 werd toegepast. Er wordt kort ingegaan op zijn ervaringen met dergelijke linies bij de belegering van andere vestingsteden. Tijdens de lezing zal het gebied waarin de dijk kwam te liggen uitvoerig worden bekeken en toegelicht.
Ook wordt stilgestaan bij de aanleg van de dijk en de problemen die daarbij werden ondervonden. De weergave van de dijk op de verschillende kaarten uit die tijd zal worden bezien. In samenhang met de inundaties bij ’s-Hertogenbosch en wijde omgeving zal worden besproken wat het effect van de dijk was op de inundatie en daarmee op het beleg van de vestingstad. De positie van de dijk waarop vandaag de dag de dijk zou kunnen liggen wordt geduid op basis van omgevingselementen, kaart-materiaal en archeologisch onderzoek.

Datum 3 april 2024 • Tijd aanvang 19:30 uur / Locatie DePetrus, Heuvel 2, Vught • Kosten: € 8,- pp incl. koffie/thee /Voor jongeren € 4,00 p.p. op vertoon van de schoolpas
Betalen bij binnenkomst contant of met pin • inclusief koffie/thee Aanmelden via www.abzvught.nl /  

Voorinschrijvingen hebben voorrang.