Lezing 7 februari 2024: De Drunense Duinen

Door: Sander Wieringa

De Drunense Duinen zijn het grootste natuurgebied binnen de gemeente Vught. Deel van het Natura 2000-gebied en Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen. Vooral bekend om zijn stuifzanden. Een gebied met een grillige ontstaansgeschiedenis en een ongewisse toekomst. Hoe is die natuur daar ontstaan?

Is het een middeleeuwse natuurramp of een kostbaar natuurmonument? Wat was en is de invloed van de mensen? Hoe gaat het verder?

Sander Wieringa is bestuurslid van IVN/Natuur- en Milieugroep Vught. Hij woont ruim dertig jaar op de rand van de Drunense Duinen en is actief als natuurbeschermer.

Praktische informatie

Datum 7 februari 2024 / Tijd aanvang 19:30 uur

Locatie DePetrus, Heuvel 2, Vught

Kosten: € 8,- per persoon
Betalen bij binnenkomst contant of met pin • inclusief koffie/thee

Aanmelden via www.abzvught.nl