Impressie Podiumgesprek met Henk Smeets

Geert van den Brand (L) en Henk Smeets

“Follow your Art 

Op zaterdag 7 oktober vond het vijfde podiumgesprek plaats bij de jubileumtentoonstelling ’50 jaar Kunst Vughts Museum’ in DePetrus. Ben van Os kondigde Henk Smeets aan als de ‘Messie onder de organisatoren’ en ‘de persoon van de his storie’ die zijn eigen geschiedenis vertelt over Vught en over kunst. Schrijvers zijn ook kunstenaars, zo ook Henk Smeets die van alles heeft gedaan in het Vughtse veld.

Veel belangstelling voor geschiedenis

Het Podiumgesprek vond ook dit keer plaats in DePetrus tussen de kunstwerken van de jubileumtentoonstelling ’50 jaar Kunst Vughts Museum’ met Geert van den Brand als gespreksleider. Geert noemde oktober de maand van de geschiedenis waarop Henk Smeets antwoordde dat het belangrijk is dat we in de huidige tijd de geschiedenis niet vergeten. Hij gaf aan dat geschiedenis veel belangstelling trekt, zeker als we kijken naar wat er over wordt gelezen en de hoeveelheid geschiedenisboeken die worden gekocht. Ook zijn er 200 aanmeldingen binnen gekomen op het archeologieweekend dat vandaag en morgen wordt gehouden in de Vughtse Gement.  Een opmaat naar het jaar 2029 dat in het teken staat van 400 jaar Beleg van ’s-Hertogenbosch. Henk Smeets had in de ochtend al een kijkje genomen op het terrein waar sinds 1629 niet meer zoveel mensen hebben gestaan.

Cultuur met grote C

Vanaf zijn jeugd is de Vughtse cultuur belangrijk geweest voor Henk Smeets. Cultuur met een grote C: tentoonstellingen, schrijven, literatuur, poëzie en later ook cabaret.  In de culturele werkgroep Pinakel zette Henk zich met de andere werkgroep deelnemers als jeugdige opposanten af tegen de Oudheidkamer waar toen de gevestigde orde zat: de ‘Taalstraat Boys’.

Via een omweg, zijn inzet voor de Molukkers, is Henk in aanraking gekomen met de politiek. Ook hier waren jeugd, cultuur en verbinding belangrijke pijlers. Door zijn lobbywerk is er uiteindelijk een ‘levend monument’ in de vorm van een Moluks Museum gekomen in Utrecht wat circa 12 jaar heeft bestaan.

Dan vervolgt het gesprek over het Vughts Museum. Het Vughts Museum heeft verschillende namen gehad. 50 jaar geleden is het gestart als Verzamelkamer Vught. Daar werden kleine tentoonstellingen georganiseerd met allerlei voorwerpen. Verhalen over en kennis nemen van de objecten stond centraal. Daarna is de naam veranderd in Oudheidkamer Vught. Door ruimtenood is het vervolgens verhuisd naar de oude maalderij aan de Taalstraat waar er meer ruimte was. Een deel van de toen bekende Vughtse kunstenaars stonden werk af. Een nieuwe fase ging in met de overgang naar het Vughts Historisch Museum door het zichtbaar maken van de geschiedenis van Vught en Vughtse kunst. Toen DePetrus in beeld kwam is de naam gewijzigd in Vughts Museum. Dat gebeurde in dezelfde tijd als de naamswijziging van het Amsterdams Historisch Museum naar Amsterdams Museum. Henk Smeets geeft aan dat er een intensieve band bestaat met Nationaal Monument Kamp Vught. Hij benadrukt dat het voor beide een nuttige wisselwerking is waarbij in feite sprake is van één Tweede Wereloorlogcollectie met twee eigenaren.

Cultuurhistorisch geweten van Vught

Over de vraag van Geert van den Brand hoe Henk terugkijkt op vijf jaar DePetrus hoeft hij niet lang na te denken. Henk geeft aan dat het heel veel energie heeft gekost en er veel weerstand was. Deze weerstand is verdwenen met DePetrus zoals we die nu kennen. DePetrus is in feite de huiskamer van Vught. Wel geeft Henk aan dat er door de internationale situatie en de energiecrisis dit soort gebouwen niet meer beheerd kunnen worden. Dit is een wereldwijd probleem.

Samenvattend heeft Henk zijn kennis over de geschiedenis van Vught vergaard door een leven lang lezen, onderzoek in archieven, door zijn focus op de Molukkers en daarna de Vughtse geschiedenis. De burgemeester noemt Henk Smeets niet voor niets ‘het cultuurhistorisch geweten van Vught’ aldus Geert van den Brand.

Ondanks zijn aftreden als voorzitter van het Vughts Museum is Henk Smeets nog aktief betrokken bij het Museum. Geert van den Brand sluit af met de woorden dat Henk Smeets boven de winkel blijft wonen. Onder een groot applaus wordt het vijfde Podiumgesprek afgesloten.

Het zesde en laatste Podiumgesprek vindt plaats op zaterdag 14 oktober om 15:00 uur. Geert van den Brand gaat dan in gesprek met Saskia Heijboer, voorzitter van het Vughts Museum. De toegang is gratis.

Ben van Os (L), Geert van den Brand (midden) en Henk Smeets