Podiumgesprek met Henk Smeets in DePetrus

Follow Your Art

Op zaterdagmiddag 7 oktober gaat Geert van den Brand om 15.00 uur in gesprek met historicus Henk Smeets. Dit gebeurt letterlijk tussen de kunstwerken van de jubileumtentoonstelling ’50 jaar Kunst Vughts Museum’ in DePetrus, Heuvel 2 in Vught. Dit gesprek is het vijfde in een reeks van zes podiumgesprekken op achter-eenvolgende zaterdagmiddagen. De jubileumtentoonstelling is nog te zien tot en met 29 oktober 2023. De toegang is gratis.

Henk Smeet bij opening jubileumtentoonstelling

Henk Smeets bij opening jubileumtentoonstelling

Henk Smeets (Vught 1943)

Historicus Henk Smeets zet zich al sinds de jaren ’60 met veel bevlogenheid in voor de Vughtse gemeenschap. Hij vervulde door de jaren heen een grote rol in het verbinden en motiveren van mensen, organisaties en groeperingen.
Smeets was mede-initiatiefnemer van het behoud van de Petruskerk toen die in 2005 aan de eredienst werd onttrokken en dreigde te worden gesloopt. Als voorzitter van het Vughts Museum spande hij zich met vele anderen gedurende een lang en vaak moeizaam proces in DePetrus te maken tot het nu zo succesvolle Ontmoetingscentrum DePetrus. Samenwerking met andere partners binnen DePetrus vond en vindt hij daarbij erg belangrijk.

Tussen 2014 en 2018 was het Vughts Museum in verband met de verhuizing naar DePetrus gesloten voor het publiek. Toch slaagde Smeets er in zijn Vughts Museum ook gedurende die jaren goed zichtbaar te houden voor het Vughtse publiek. Dit onder andere door het organiseren van kunsttentoonstellingen op diverse locaties. De publicaties over Vught die hij heeft geschreven of waaraan hij heeft meegewerkt zijn niet te tellen. Twee jaar geleden droeg Henk Smeets het voorzitterschap van het Vughts Museum over aan Saskia Heijboer. Maar ook nu nog is hij lid van de werkgroep geschiedenis van het Vughts Museum en maakt hij deel uit van de redactie van het tijdschrift ‘Schatten van Vught’ van de Stichting Erfgoed Vught. Van zijn status als ‘Levend Geschiedenisboek’ wordt nog altijd dankbaar gebruik gemaakt.