Depotschatje 9: Werk van Marius de Leeuw, tijdens jubileumtentoonstelling Vughts Museum

Het Vughts Museum wil een zo’n goed mogelijk beeld geven van de geschiedenis en cultuur van Cromvoirt, Helvoirt en Vught. Daarbij maakt het museum gebruik van allerlei voorwerpen en kunst uit het depot. Maar veel objecten blijven in het depot liggen of hangen. Elke maand belichten de vrijwilligers van de Werkgroep Collectiebeheer en registratie een depotschatje.

Tijdens de jubileumtentoonstelling “50 jaar Vughts Museum” in DePetrus zijn twee werken te zien, die al lang het depot niet meer verlaten hebben.

Het is werk van Marius de Leeuw (1915-2000), die vooral bekendheid kreeg door zijn ontwerpen voor glas-in-lood ramen, die nog op verscheidene plaatsen in Nederland te bewonderen zijn. Eén ervan bijvoorbeeld, oorspronkelijk afkomstig uit de kapel van voormalig verzorgingshuis De Braacken in Vught, fungeert nu als kleurrijk bovenlicht in een bedrijfsverzamelgebouw van de Universiteit van Wageningen. Een ander werk is te bewonderen in de personeelskamer van het Maurick College.

Op de expositie hangt een klein formaat glas-in-loodontwerp van hem. Het laat drie vogels zien, zo dicht bij elkaar dat de een overgaat in de ander. Het is een fraaie compositie geworden. Waar het ontwerp voor gemaakt is en of het ooit werd uitgevoerd wordt niet vermeld. Het formaat zou, qua verhoudingen, geschikt zijn om, in plaats van de gebruikelijke levensboom, boven een deur in een oud pand geplaatst te worden.

Het andere werk, in een gemengde techniek, in zwart, wit en grijstinten, laat een stalinterieur zien met een haan en kip. Het stalinterieur is op een kubistische wijze geabstraheerd, hetgeen een boeiend spel van lijnen en vlakken oplevert.

Marius de Leeuw was een bevlogen tekenaar die ook op zijn vele reizen naar verre buitenlanden veel getekend heeft. Door zijn dagelijkse bezigheden kwam hij minder aan vrij werk toe dan hij wilde. In deze compositie lijkt hij in alle vrijheid zijn creativiteit de ruimte te hebben gegeven.

Menno Schrijver