Actie ‘Blik op de toekomst’ !

‘dat moet bewaard blijven in de tijdscapule’’

Het 50-jarig bestaan van het Vughts Museum is aanleiding om extra in te zetten op bewustwording van kinderen over tijd en omgeving waarin ze leven en over hun eigen geschiedenis. Met de actie ‘Blik op de toekomst’! proberen we daar een bijdrage aan te leveren.

Geschiedenis is niet alleen iets van ver en voorbij, maar ook van dichtbij en iets van iedere dag. Door de tijd heen en door er met elkaar over te praten ontdek je wat waarde heeft en wat we willen bewaren.  Mooie dingen, historische voorwerpen van Vught worden al vijftig jaar bewaard en getoond in het Vughts Museum. Ga maar eens een blik werpen in ‘DePetrus….’
Welke zaken of voorwerpen van Vught, Cromvoirt en Helvoirt zouden kinderen willen bewaren en hoe kunnen we die bewaren?

Met de actie ‘Blik op de toekomst’ – vragen we aan kinderen van onze gemeente om met voorbeelden te komen. We vragen ze om een voorwerp aan te dragen, typerend voor deze tijd, en waarvan zij vinden:

De Jeugd heeft de toekomst!

Vandaar dat zij centraal staat. Het gaat daarbij niet alleen om jeugd van scholen maar ook om die van scoutinggroepen en jeugdnatuur-werkgroepen.
Bij het bepalen van wat er bewaard moet blijven voor de toekomst  – van Vught – gaat het vooral om het gesprek hierover met elkaar. Wat zijn de argumenten achter de keuze van de kinderen? De groep bepaalt samen welk voorwerp (verhaal, beschrijving, foto) gekozen wordt om te bewaren. De begeleider/docent mailt dit naar het Vughts Museum. Een selectie van de meest in het oog springende voorbeelden/voorwerpen, met verhaal erbij – en beoordeeld door een deskundige jury – wordt vervolgens in een tijdscapsule bewaard.

Vrijdag 17 november

Op vrijdag 17 november om 11 uur zullen in het Vughts museum – onder toeziend oog van  burgemeester Van de Mortel – de gekozen en geselecteerde voorbeelden  in een blik (de tijdscapsule) gestopt en verzegeld worden. In 2048, als het Vughts Museum 75 jaar wordt, openen de inmiddels oud-leerlingen, met een nieuwe generatie leerlingen en de toekomstige burgemeester, de tijdscapsule. Ben je docent of begeleider van een jeugdgroep en wil je mee doen? Klik hier voor een Lesbrief en voor aanmelding.