Jubileumexpositie ’50 jaar Kunst Vughts Museum’ geopend

Slagwerkers Gilde bij opening ‘ 50 jaar Kunst Vughts Museum ‘

Op zondagmiddag 3 september 2023 werd de jubileumtentoonstelling ’50 jaar Kunst Vughts Museum’ geopend in DePetrus. Hierbij een sfeerbeeld van deze middag voor genodigden waaronder vele (oud)vrijwilligers, Vrienden van het Vughts Museum en tal van relaties.

Voorafgaand aan het woord van welkom door voorzitter Saskia Heijboer zorgden slagwerkers van het Gilde Sint Barbara en Sint Sebastiaan ervoor dat de aandacht gericht werd op het priesterkoor, de plaats waar de tentoonstelling staat opgesteld. Wethouder Toine van de Ven sprak onder ander over het belang van de zichtbaarheid en bekendheid van het Vughts Museum hier in DePetrus, een locatie waar ook veel jeugd komt die hierdoor ook kennismaakt met de historie van Vught en de activiteiten van het Vughts Museum. Wethouder van de Ven onderstreepte zijn felicitaties met het vijftigjarig bestaan van het Vughts Museum met het overhandigen van een cheque aan de voorzitter.

Oud voorzitter Henk Smeets gaf een toelichting op het ontstaan van wat nu het Vughts Museum is. De weg van Verzamelkamer naar Oudheidkamer naar Vughts Historisch Museum naar nu het Vughts Museum. Henk Smeets onderstreepte tevens  de goede samenwerking met alle partners in DePetrus.

Kunstbijlage

Stijn Molenkamp sprak als voorzitter van de werkgroep Kunst over de totstandkoming van deze jubileumexpositie en toonde het eerste exemplaar van een speciale kunstbijlage bij het Klaverblad van komende week. De eerste twee exemplaren werden overhandigd aan de sponsor die deze editie mogelijk heeft gemaakt en aan wethouder Van de Ven. De kunstbijlage bevat uitgebreide toelichtingen op de geëxposeerde werken en op de makers daarvan. Het is in feite een catalogus die de bezoeker bij het bekijken van de tentoonstelling van de  nodige informatie voorziet.

Miniatuur DePetrus in lego

Speciaal ook tijdens deze bijeenkomst was de presentatie van een miniatuur van DePetrus in lego. De bedenker en ontwerper daarvan is de vorig jaar overleden Ben Tritschler. Zijn vrouw Joyce Tritschler-van Os heeft zijn project afgerond en kon vandaag het resultaat laten zien. Deze uitvoering is gemaakt in een oplage van 50 stuks en kan, voor zover de voorraad strekt, worden gekocht voor een bedrag van €20,00.

Voorzitter Saskia Heijboer heet de aanwezigen welkom

Oud-voorzitter Henk Smeets geeft een toelichting op de 50 jarige geschiedenis van het Vughts Museum

Wethouder Toine van de Ven spreekt lovende woorden over het Vughts Museum

Wethouder Van de Ven overhandigt cheque namens het College van B&W

Stijn Molenkamp geeft een toelichting op de expositie

Joyce Tritschler – van Os (R) presenteert miniatuur DePetrus in lego

De Kunsteditie als bijlage bij het Klaverblad van 6 september