Symposium “Op weg naar 2029”

Capitulatie 14 september 1629

Woensdag 13 september 2023 in Kasteel Maurick

Jaarlijkse herdenking belegering en overgave ‘s-Hertogenbosch in 1629

In 2029 is het 400 jaar geleden dat de tot dan toe onneembaar geachte Brabantse stad ’s-Hertogenbosch wordt belegerd en veroverd door de Republiek onder leiding van prins Frederik Hendrik. De gevolgen zijn groot: de stad komt in protestantse handen. Het katholieke geloof wordt dan wel niet verboden, maar dan toch onderdrukt. Het oude hertogdom Brabant raakt verscheurd én deze verovering betekent het keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog.

Het is de bedoeling om in de aanloop naar het herdenkingsjaar 2029,  jaarlijks de capitulatie op 14 september, deze gebeurtenissen en de gevolgen te belichten in en rondom het toenmalige hoofdkwartier van Prins Frederik Hendrik, Kasteel Maurick te Vught. De eerste keer zal zijn op woensdag 13 september 2023.

Programma:

09.45-12.50 uur: lezingencyclus met als onderwerpen de militaire opzet van het beleg, de berichtgeving in de couranten van die tijd, een uitleg over de teksten van de capitulatieverdragen en een voordracht over de betekenis van dit beleg voor de verdere loop van de Tachtigjarige Oorlog. De voordrachten worden gelardeerd met gedichten die in en rond 1629 zijn geschreven naar aanleiding van de belegering.

Na afloop is er een mogelijkheid om een speciale zeventiende-eeuwse lunch te gebruiken.

Het middagprogramma bestaat uit re-enactments van zeventiende-eeuwse ambachten, muziek en militairen, waaronder een voorstelling van de mogelijke wijze waarop het verdrag is ondertekend. Het middagprogramma is vrij toegankelijk.

Kijk voor het volledige programma en opgave tot deelname aan het ochtendprogramma en/of de lunch op: https://degroenevesting.nl/symposium-woe-13-sept/.