De Osmeisters in de Kwartaalkast in DePetrus

Vier keer per jaar besteedt het Vughts Museum in DePetrus aandacht aan werk van Vughtse kunstenaars. Het werk wordt gedurende één kwartaal  geëxposeerd in de Kwartaalkast. Tot en met september 2023  is de kast voor de Osmeisters.

 De Osmeisters, Ben van Os (Rotterdam 1949) en Joris van Os (Vught 1975), omschrijven hun kunst als counterpostmoderne installatiekunst met zowel duurzame als milieuverontreinigende stijlelementen.

‘Hamerstuk nr. 5’ is de titel van het werk dat in en zelfs net buiten de kwartaalkast wordt geëxposeerd.