Depotschatje 6: Vught Vooruit!

Op 24 juni 1920 stond in de Provinciale Noordbrabantschen en ’s Hertogenbossche courant deze oproep: “Bosschenaren. Bezoekt na den Optocht van de Missiefeesten de feesten van ‘Vught Vooruit’.”

Ook andere kranten stonden vol met berichten over de grootse feesten die de vereniging “Vught Vooruit” (V.V.V.) op 27, 28 en 29 juni 1920 organiseerde ter viering van haar 12½-jarig bestaan.

“Vught Vooruit” werd in 1907 opgericht met als doel het bevorderen van het vreemdelingenverkeer.

Het als schilderachtig beschreven feestterrein lag aan de Helvoirtseweg, vermoedelijk op het landgoed Zionsburg. Veel sportwedstrijden stonden op het programma, evenals atletische en volksspelen, een concours voor handboogschutterijen, gildefeesten, optochten, enz. Extra attractie: een “groote Kermesse d’été”. Voor 10 cent was een officiële feestgids verkrijgbaar.

Het evenement startte op zondag 27 juni met een optocht naar het feestterrein van de deelnemende gilden uit allerlei plaatsen, voetbalclubs en andere sportverenigingen, versierde rijwielen en kleurrijke praalwagens. De lange stoet werd muzikaal begeleid door de fanfare ‘Kunst en Vriendschap’, het Koninklijke muziekkorps van de sigarenfabrieken Eugène Goulmy & Baar en de fanfare uit Helvoirt.

Op het feestterrein hield de voorzitter van “Vught Vooruit”, Mr. G. van Zinnicq Bergmann, een toespraak, waarin de boogschutters eraan werden herinnerd dat zij hun sport hadden geërfd van de Batavieren. Daarna begonnen de verschillende attracties en sportdemonstraties, verspreid over drie dagen: vogelschieten, handboogwedstrijden, touwtrekken, schietwedstrijd van de Vughtse burgerwacht en van de vrijwillige landstorm, volksspelen en een veteranenvoetbalwedstrijd. De grote publiekstrekker stond op de laatste dag gepland: de voetbalwedstrijd combinatie Wilhelmina en V.F.C. (Vughtse Football Club). De feesten werden besloten met een “schitterend” vuurwerk. Al met al een groot succes. Alleen al op de eerste dag werden de feesten bezocht door meer dan 7000 belangstellenden.

Erevoorzitter van “Vught Vooruit”, burgemeester A.W.J. van Lanschot, reikte tal van prijzen uit. Een aantal van de “medaljes” was enkele dagen tevoren te bezichtigen in de etalage van de firma A. Meijring op de Markt in ’s-Hertogenbosch. In de collectie van het Vughts Museum bevinden zich enkele van die prijzen, waaronder de hier afgebeelde zilveren lauwerkrans met de inscriptie “Wisselprijs Vught Vooruit, aangeboden door de directie Badplaats IJzeren Man, 27-28-29 VI Anno 1920”. Die werd beschikbaar gesteld voor de handboogwedstrijden en gewonnen door de Vughtse handboogschutterij Willem Tell. De lauwerkrans meet 25 x 23 cm en is beschadigd; hij werd gevonden tussen de resten van een verbrande boerderij aan de Deutersestraat in Cromvoirt. In 1985 werd de lauwerkrans geschonken aan de Vughtse Oudheidkamer, thans het Vughts Museum.

Urijan Poerink