Jubileumtentoonstelling

50 jaar kunst bij het Vughts Museum

Van 4 september t/m 29 oktober in DePetrus

De kunstcommissie is bezig met de voorbereiding van de grote jubileumtentoonstelling vanwege het 50 jarig bestaan van het Vughts Museum. Tijdens deze tentoonstelling worden de kunstenaars en hun werken die de afgelopen 50 jaar te zien zijn geweest in het Vughts Museum opnieuw onder de aandacht gebracht.

Het Vughts Museum nodigde jaarlijks rond de kerstperiode lokale kunstenaars uit om deel te nemen aan een speciale tentoonstelling. 26 kunstenaars hebben hier in die tijd gehoor aan gegeven. Ook het Klaverblad droeg haar steentje bij door een speciale editie uit te geven waar het kunstwerk prominent op de voorpagina stond.

Inmiddels zijn alle kunstwerken in kaart gebracht en gedocumenteerd. Tijdens de jubileumtentoonstelling worden deze beelden en schilderijen opnieuw getoond aan de bezoekers met aanvullende informatie over de kunstenaars. Ook nu komt het Klaverblad uit met een speciale uitgave geheel in het teken van deze unieke tentoonstelling. De jubileumtentoonstelling is vanaf september te zien in het Vughts Museum.

Voor de tentoonstelling zijn de samenstellers nog op zoek naar een schilderij en/of een portretfoto van Floris Swinkels en Henri Ubink. Ook wordt er nog gezocht naar een klein werk van Marius de Leeuw. Neem hiervoor contact op met het Vughts Museum via info@vughtsmuseum.nl