Depotschatje 4: De duiker in de Kleine Dieze

De duiker in de Kleine Dieze

Het Vughts Museum wil een zo’n goed mogelijk beeld geven van de geschiedenis en cultuur van Cromvoirt, Helvoirt en Vught. Daarbij maakt het museum gebruik van allerlei voorwerpen en kunst uit het depot. Maar veel objecten blijven in het depot liggen of hangen. Elke maand belichten de vrijwilligers van de Werkgroep Collectiebeheer en registratie een depotschatje.

Ooit stroomde door het centrum van Vught een beekje, genaamd de Kleine Dieze. Komende uit de richting van het huidige Ploegveld, stroomde de watergang naar de gracht rond Kasteel Maurick. Tussen de Peperstraat en de huidige Dokter Hillenlaan ging de Kleine Dieze via een gemetselde duiker onder de Steenweg door (thans de Boxtelseweg). Tot de bouw van huizen aan de Boxtelseweg en het Ploegveld was nog een gedeelte van de beek te zien.

Bij rioleringswerkzaamheden in 1974 werd van de duiker een hardstenen sluitsteen gevonden met daarin het jaartal en de letters ‘1781 AW’ gebeiteld. Deze middelste steen van een gemetselde of gestapelde boog werd als laatste afsluiting precies in het midden van de boog geplaatst.

De duiker en het beekje zijn verdwenen, maar gelukkig is de sluitsteen als tastbare herinnering bewaard gebleven. In 2005 schonk de gemeente de steen, met de afmetingen 35 cm hoog, 33 cm breed en 22 cm dik, aan het Vughts Museum. Waar de letters ‘AW’ voor staan, is niet bekend.

Urijan Poerink