Nieuwe ‘Schatten van Vught’

Notarissen en zware industrie in Vught

Wie aan Vught denkt zal dat dorp niet snel associëren met zware industrie. Toch bestonden aan het begin van de twintigste eeuw enkele fabrieken in Vught die door hun omvang het rustieke karakter van Vught ontstegen. De belangrijkste fabriek lag aan de Taalstraat: de Machinefabriek Grasso (1896-1913). Minder bekend is dat Grasso de gebouwen betrok waar van 1879 tot 1882 de Drukkerij Henri Bogaerts was gevestigd. Bogaerts was ook uitgever en bracht onder meer de Katholieke Illustratie uit, decennialang het invloedrijkste tijdschrift in de katholieke gemeenschap. Hij was ook de uitvinder van de ‘Peinture Bogaerts’, een drukprocedé, waarmee hij veel succes had. Over Bogaerts en zijn uitvinding gaat het eerste artikel in het nieuwe nummer van Schatten van Vught.

Het tweede artikel gaat over de Bossche notarissen De Bergh, die elkaar opvolgden en ook een rol speelden in het roerige politieke leven aan het eind van de achttiende eeuw, de tijd van Patriotten en Orangisten. De familie De Bergh maakte deel uit van de maatschappelijke elite van ’s-Hertogenbosch en had verbindingen met allerlei andere voorname families in de regio. Ze hadden ook een verbinding met Vught, omdat ze daar twee boerderijen kochten en er een buitenplaats van maakten: Roozenoord. Eén boerderij werd verbouwd tot villa en staat nog steeds in de Vliertstraat (het ‘huis van Ponten’). De andere boerderij maakte vijftig jaar geleden plaats voor De Speeldoos. Klaasje Douma, die eerder promoveerde op De adel in Noord-Brabant 1814-1918 (Hilversum 2015), beschrijft de wederwaardigheden van deze notarisfamilie.

Het nieuwe nummer van Schatten van Vught (jaargang 5, nummer 3) is verkrijgbaar bij Bruna Vught en de Wereldwinkel in DePetrus. Kosten: € 7,50. Een abonnement (4 nummers per jaar) kost € 25,–.