Schilderijen in DePetrus gewisseld

In de beide apsissen van DePetrus hangen grote rekken met daaraan werken van Vughts kunstenaars. Deze rekken worden onderhouden door de werkgroep Kunst van het Vughts Museum. De oplettende Petrusganger zal gemerkt hebben dat er sinds kort andere schilderijen hangen.

In het depot van het Vughts Museum worden een groot aantal schilderijen van Vughtse kunstenaars of van Vughts taferelen bewaard. Deze zijn ooit aangekocht, zijn geschonken of in bruikleen gegeven. Het met enige regelmaat wisselen van de tentoongestelde werken zorgt voor een ander beeld in DePetrus, maar draagt ook bij aan het behoud van de schilderijen omdat zij zodoende niet te lang aan het daglicht en temperatuurwisselingen worden blootgesteld. Ook vindt het museum het fijn is als opgeslagen kunstwerken regelmatig aan het publiek getoond kunnen worden.

De vorige selectie bestond uit Vughtse landschappen o.a. geschilderd door Frits en Pieter Grips, Mieke Burgers – Witteveen, Reinier Peijnenburg.

Op zaterdag 4 maart werden de schilderijen met een hoogwerker van de rekken afgehaald en vervangen door een nieuwe reeks schilderijen. Ditmaal zijn het een aantal portretten en enkele familieportretten van de hand van o.a. Arnoud Paashuis, Mieke Burgers – Witteveen, Petrus Marinus Slager, Miesjel van Gerwen en Huib Luns

Een hele klus voor de werkgroep Kunst in nauwe samenwerking met enkele leden van de werkgroep Registratie.