Lezing 24 januari: onderwijs en (verdwenen) scholen in Helvoirt

Op dinsdag 24 januari geeft Jan van Balkom een lezing in het HelvoirThuis over de ontwikkeling van het onderwijs in Helvoirt vanaf de Middeleeuwen.
De leefgemeenschap Helvoirt kende gedurende de eeuwen weinig scholen. Het eerste schoolgebouw dateert van 1688. Het onderwijs (of wat daarvoor doorging) werd georganiseerd door de overheid.

Ook tijdens en na de Reformatie bleef het protestantse onderwijs lange tijd dominant. De Fransen introduceerden in 1795 in Nederland het principe van scheiding van staat en kerk. Een lange Schoolstrijd (1834-1848) moest gevoerd worden voor gelijkberechtiging voor het bijzonder onderwijs.

Na een langdurige politieke en maatschappelijke strijd werd uiteindelijk in 1917 ook de financiële gelijkstelling bereikt. Daarmee kreeg de katholieke bevolking steeds meer vat op onderwijs en opvoeding, ook in Helvoirt.
De nonnen kwamen de katholieke meisjes onderwijzen en ze ontfermden zich op de bewaarschool over de kleuters. Er werden prachtige gebouwen neergezet en er kwamen betrokken mensen voor de klas staan. De huisarts dokter Landman liet 20.000 gulden na om een school voor katholieke jongens te bouwen. Veel mooie gebouwen zijn in Helvoirt roemloos gesloopt. De oude Landmanschool is ontsnapt aan de sloopkogel.

Jan van Balkom vertelt het verhaal aan de hand van anekdotes, historische gegevens en beelden. Het wordt een interessante avond! Vooral in de laatste periode zal er veel herkenning zijn.

De lezing begint om 19.30 uur en duurt, inclusief een korte pauze, ongeveer anderhalf uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

De entree bedraagt € 4,00 voor leden van de Vereniging 55+ en € 5,00 voor niet-leden. De koffie/thee is inclusief.

De lezing vindt plaats in het kader van de tentoonstelling ‘Verdwenen scholen in Vught’ die van 15 januari tot en met 12 maart in ontmoetingscentrum DePetrus in Vught te zien zal zijn.