Leerlingen Kentalis maken kennis met archeologie

Scherven worden gelijmd

Op 12 en 16 december organiseerden de werkgroepen Jeugd en Archeologie van het Vughts Museum & Stichting Erfgoed Vught presentaties over archeologie voor de groepen 6, 7 en 8 van Kentalis in Vught. Kentalis verzorgt speciaal onderwijs voor slechthorende kinderen en voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Jo van Dinther van de werkgroep Jeugd schrijft hier het volgende over.

Voorbereiding in de klas

Op 12 december bezocht Wim Kievits van de werkgroep Archeologie de klassen met een PowerPointpresentatie. Centraal stond de vraag: wat is Archeologie? En waar in Vught en hoe vindt archeologisch onderzoek plaats?

Op boeiende wijze wist Wim in begrijpelijke taal en met mooie beelden duidelijk te maken dat de rijke geschiedenissen van Fort Isabella, Kasteel Spreeuwenburg en het Maurickplein sporen hebben achtergelaten die tot belangrijke opgravingen hebben geleid.  Zeer onder de indruk waren de kinderen van het gebruik van drones om aan de kleurverschillen in het landschap te kunnen zien waar de wallen uit de 80-jarige oorlog zelfs nu nog te zien zijn. Dit was een mooie aanloop naar het bezoek aan het Vughts Museum in DePetrus.

Bezoek aan het Vughts Museum

Vrijdag 16 december kwam eerst groep 6 naar DePetrus met 17 leerlingen. Hier werden ze opgewacht door 5 leden van onze werkgroep Jeugd. In 3 groepen werden beurtelings de opgravingsvitrine in DePetrus en de waterput voor DePetrus bekeken. Om een idee te krijgen wat archeologen zoal doen werden er scherven van gebroken serviesgoed aan elkaar geplakt en werden de afmetingen van enkele beenderen gemeten. Ook bekeken ze mooie foto’s van opgravingen in Vught. Hierdoor konden de kinderen zich een beeld vormen wáár de voorwerpen in het museum vandaan (kunnen) komen. Na een glaasje limonade als afsluiting  ging de klas enthousiast én natuurlijk een stuk wijzer terug naar school. Daarna volgden de groepen 7 en 8 met in totaal 26 leerlingen hetzelfde programma. Al met al een zeer succesvolle rondleiding.  De kinderen bekeken alles in alle rust en met grote interesse. Ze stelden slimme vragen en toonden zich snel van begrip. Opvallend was dat de kinderen geen pijpenkoppen herkenden: roken heeft duidelijk afgedaan! Het voorbereidende werk van Wim in de klas heeft prima gewerkt. De sfeer was prima en het enthousiasme groot.

Ook andere basisscholen welkom

Wij hopen dat deze presentatie en rondleiding navolging krijgt van nog meer  basisscholen in Vught. Zij kunnen zich aanmelden bij het Vughts Museum via info@vughtsmuseum.nl

Wim Kievits vertelt over archeologie

Het opmeten van beenderen