DePetrus als voorbeeld behoud religieus erfgoed

Cover brochure Religieus Erfgoed

De Bond Heemschut is een landelijke vereniging voor het behoud van cultuurmonumenten. Enige tijd geleden was de Bond in Vught betrokken bij het redden van de glas-in-loodramen van Marius de Leeuw uit de kapel van Huize de Braacken. Onlangs bracht de vereniging een brochure Religieus Erfgoed uit over herbestemming van kerken. In de brochure wordt op pagina 16 onder meer aandacht besteed aan DePetrus en de betrokkenheid van veel Vughtse inwoners bij de redding en herbestemming van het gebouw. Bij de brochure hoort een film op YouTube waarin Henk Smeets vertelt over dertien jaar strijd voor het behoud van de Petruskerk en de herbestemming van het gebouw als ontmoetingscentrum. Deze film zie je hier .