Grote belangstelling lezing ‘De bonte grijzen’ van Wim van Hooff

Gedeelte schilderswerkplaats Van Hooff in ambachtstraatje in DePetrus

Op woensdagavond 14 december vond in DePetrus een lezing plaats door Herman van Hooff en Cees Slegers. De lezing werd gegeven bij  de presentatie van het rijk geïullustreerde boek Bonte grijzen: de kleuren van Wim van Hooff en de Bossche school over het leven en  werk van Wim van Hooff, de vader van Herman. Tot onze grote verrassing kwamen er twee keer meer mensen dan opgegeven die luisterden naar de levensloop van Van Hooff en het ontstaan en de kenmerken van Bossche School stroming, onlangs erkend als cultureel erfgoed.

Wim van Hoof, schilder en kleuradviseur

Vughtenaar Wim van Hooff (1918-2002) was een telg uit een bekend ambachtsgeslacht van schrijnwerkers en huis- en sierschilders die gevestigd waren aan Taalstraat 100 in Vught. In 1973 was hij een van de initiatiefnemers tot de oprichting van de Oudheidkamer, de voorloper van het huidige Vughts museum. Een gedeelte van de schilderswerkplaats is opgenomen in het ambachtsstraatje in DePetrus.

Vanuit zijn schildersvak ontwikkelde Van Hooff een eigen visie op het gebruik van kleur in de architectuur en de gebouwde omgeving. Beslissend hierin waren zijn ontmoetingen met professor Frits van der Meer tijdens het schilderen van de Sint Petruskerk in 1954, en enige jaren later met dom Hans van der Laan, de monnik-architect die aan de basis stond van de architectuurstroming die de naam De Bossche School zou krijgen en waarvan Van Hooff het ingetogen kleurenpalet bepaalde. Bovendien zijn zijn adviezen nog steeds herkenbaar in stedelijke omgevingen als Grave, Oirschot, Ravenstein, Deurne en de nieuwgebouwde wijk Brandevoort in Helmond.

Over het boek

De publicatie is het resultaat van jarenlang onderzoek door een groep auteurs dat voortbouwt op twee eerdere publicaties: de biografie die Cees Slegers in 2013 publiceerde in de Vughts Historische Reeks en het boek Wim van Hooff. Vakman polychromeur. Kleur en architectuur door Hilde de Haan en Ids Haagsma ter gelegenheid van de toekenning van de Oeuvreprijs van het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst in 2000.

Het boek Bonte grijzen, de kleuren van Wim van Hooff en de Bossche school is verkrijgbaar in de boekhandel. Tijdens de lezing op 14 december werd een breed en rijk geïllustreerd overzicht gegeven van het unieke en nog steeds relevante werk van deze bijzondere Vughtenaar.

Lezing Bonte Grijzen