Lezing 5 oktober: Van dorpsschool naar kindcentrum

De Cromvoirtse lagere school met de onderwijzers Roelands (l.) en Paijmans (r.). (BHIC)

In 1811 werd Cromvoirt een zelfstandige gemeente. Het gemeentebestuur werd verantwoordelijk voor de openbare lagere school, in de wandelgangen ook wel de volksschool genoemd.

In de tijden daarvoor was de school altijd een zaak van de kerk geweest. In de middeleeuwen was de dorpsschool in feite een parochieschool. Na de Reformatie werd de Gereformeerde Kerk de officiële staatsgodsdienst en kwamen er ook in Cromvoirt gereformeerde onderwijzers. En dat waren niet altijd de meest getalenteerden, zoals uit de verslagen blijkt.

Maar ook toen Cromvoirt eigen baas over de school werd, ging het niet altijd van een leien dakje. Persoonlijke vetes tussen leden van de Raad en het Kerkbestuur leidden tot partijvorming in het dorp. Een strijd die de school niet ten goede kwam.

Na de opheffing van de gemeente in 1933 kreeg de school een katholieke signatuur met het kerkbestuur als bevoegd gezag.

In de naoorlogse jaren kwam er tot tweemaal toe een nieuw schoolgebouw. De school werd uiteindelijk onderdeel van de onderwijskoepel Talentis op katholieke, protestant-christelijke en oecumenische grondslag.

Datum 5 oktober 2022 • Tijd aanvang 19:30 uur

Locatie DePetrus,Heuvel 2, Vught • Kosten € 8,- pp inclusief koffie/thee • Aanmelden via www.abzvught.nl

De lezing is onderdeel van een reeks die wordt georganiseerd door: ABZ, Huis73, Vughts Museum en Stichting Erfgoed Vught

Om alvast te noteren: Als opmaat naar de tentoonstelling ‘Verdwenen scholen’ die begin 2023 zal worden geopend worden er enkele lezingen gehouden over de ontwikkeling van het onderwijs in Cromvoirt, Vught en Helvoirt. ‘Van dorpsschool naar kindcentrum’ zal op 7 december worden gevolgd door een lezing over het onderwijs in Helvoirt en op 11 januari over het onderwijs in Vught. Ook voor deze lezingen kunt u zich tzt aanmelden via www.abzvught.nl