Pilotenhulp en de vooroorlogse Werkliedenvereniging in de nieuwe Schatten van Vught

 
In het septembernummer van Schatten van Vught vertelt Wieke Schrover over een dramatische episode uit de Tweede Wereldoorlog: het verzetswerk van de Vughtse student Vic Swane. Swane was in Parijs betrokken bij de ‘pilotenhulp’, die bemanningsleden van neergestorte geallieerde vliegtuigen hielp om van Nederland naar Spanje te komen (en vandaar weer naar Engeland). Swane werd na verraad gearresteerd en stierf in het concentratiekamp Buchenwald.
 
In Schatten van Vught wordt ook de geschiedenis beschreven van de R.K. Werkliedenvereniging Sint-Joseph, de standsorganisatie die in 1915 werd opgericht om katholieke werknemers bij vorming en opvoeding bij te staan. Jan Lelijveld beschrijft hoe zo inhoud werd gegeven aan de oproep van paus Leo XIII (encycliek ‘Rerum Novarum’) om een katholiek antwoord te bieden op de socialistische en protestants-christelijke vakorganisaties. Het artikel bevat veel foto’s van Vughtse leden. De redactie zou graag tips willen krijgen over hun namen.
 
Het septembernummer bevat ook nog korte biografieën over de drie Vughtenaren die tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië omkwamen.
 
Het nieuwe nummer van Schatten van Vught (jaargang 5, nummer 1) is verkrijgbaar bij Bruna Vught, de Wereldwinkel in DePetrus en het Helvoirthuis. Kosten: €7.50. Een abonnement (4 nummers per jaar) kost €25.