De Meesterbinderopleiding Vught

Sinds 1959 werd deze opleiding verzorgd aan de Tuinbouwvakscholen van de NCB in Vught, later het AOC Midden- en Oost Brabant en nog later Helicon Opleidingen. De school is op meerdere locaties gehuisvest geweest, in de Vliertstraat en aan het park in de Irenelaan, totdat de school in 2002 naar Den Bosch verhuisd is.

Oud docenten Coby van Otterdijk en Guido Müskens vertellen er het volgende over:

Honderden studenten uit binnen- en buitenland reisden naar Vught af om zich te bekwamen in het vak en zich verder te ontwikkelen in de vormgeving met plantaardig materiaal. De opleiding richtte zich vooral op persoonlijke en creatieve ontwikkeling, met de nadruk op creativiteit, esthetische vorming en vakvaardigheid. De lessen werden geïntegreerd aangeboden. Kunstgeschiedenis, tekenen, schilderen in relatie tot de kennis van de natuurlijke materialen en hun ideële en materiële kenmerken. Al deze kennis werd samengebracht in de plantaardige objecten waarmee de studenten wekelijks aan het werk gingen. De opleiding werd afgesloten met een examen, de meesterproef.

Meester zijn en meester blijven. Dat kan alleen als je jezelf blijft ontwikkelen en blijft openstaan voor nieuwe ideeën. De exposanten in de DePetrus hebben op allerlei gebied aangetoond het predicaat meesterbinder met verve te dragen. Zij hebben zich verder ontwikkeld op velerlei gebied zoals uit hun cv blijkt. Voor deze expositie hebben ze het aangedurfd om weer in het diepe te springen, met anderen de samenwerking aan te gaan en zichzelf en de kijker te verrassen.

Expositie Magnolia grandiflora 4 september t/m 30 oktober in dePetrus

Op 1 september komen 18 oud-leerlingen naar DePetrus in Vught om onder leiding van de oud-docenten Coby van Otterdijk en Guido Müskens te werken aan de opbouw van de expositie ‘Magnolia grandiflora’. Dit creatieve proces is gedurende de hele dag te volgen in DePetrus.

De expositie wordt georganiseerd door de Werkgroep Kunst van het Vughts Museum