Het beeld bij de Huishoudschool

T.Wildschut. ‘Het Gezin’ aan de Brabantlaan (2012)

Eerder werd in deze rubriek al aandacht besteed aan de voormalige Huishoudschool aan de Prinses Irenelaan (aflevering 10). De schoolgebouwen maakten plaats voor luxe woningen en het ‘logo’ van de school werd in de nieuwbouw opgenomen. Bij deze school stond echter ook een kunstwerk. Op een grasveldje op de hoek met de Kerkstraat stond op een zuil een beeld. Het waren mensen die rond een tafel zaten. Het beeld was vervaardigd door T. Wildschut en had als titel ‘Het gezin’. Toen de Huishoudschool in 1987 fuseerde met de LTS aan de Brabantlaan, werd de Scholengemeenschap Molenrijn gevormd. ‘Het gezin’ werd bij die gelegenheid verplaatst naar de Brabantlaan. Het lege grasveld aan de Irenelaan werd een parkeerterreintje. De ontwikkelingen op onderwijsgebied gingen snel: Molenrijn ging op in het Maurick College en het voortgezet onderwijs in 2012 werd geconcentreerd op één plek: de hoofdvestiging van het Maurick College aan de Titus Brandsmalaan. ‘Het gezin’ bleef eenzaam achter. Na verloop van tijd werden plannen ontwikkeld voor Jeugdcentrum Elzenburg. Een groot deel van de gebouwen werd afgebroken. Bij de sloop verdween ook ‘Het gezin’. Waar was het gebleven? De gemeente Vught en ook Sloperij Barten konden niet met zekerheid zeggen waar het beeld was gebleven. Uiteindelijk kon de begeleider van de sloop van Molenrijn uitsluitsel geven: het beeld was bij de sloop van het terrein verwijderd en vernietigd. Dat was gebeurd ’omdat zuil en beeld scheuren vertoonden’.

Henk Smeets