Even voorstellen 43: Maria Luykx / zuster Marie

Maria Luykx is in 1904 in Hilversum geboren als oudste kind van notaris J.B. Luykx en A.E.M. Brouwer. Het gezin telt negen kinderen. Maria zal na het behalen van het mulo b-diploma in 1919 intreden in het pensionaat Regina Coeli te Vught. Zij volgt daar drie jaar een opleiding MO Frans. Na een jaar Engeland treedt ze in 1925 in als novice in het klooster te Vught. Om gezondheidsredenen sturen de zusters haar naar huis. Zij keert in 1932 terug met een akte MO Duits, terwijl ze daarnaast piano- en vioollessen volgt. Volgens de congregatieregels gaat Maria naar het noviciaat in Verneuil sur Seine in Frankrijk. Ze legt in 1934 de tijdelijke kloostergeloften af om deze in 1937 in Vught te bevestigen en heet voortaan zuster Marie de la Rédemption. Als docent geeft ze Duits en sociologie aan de MMS Regina Coeli. Ze is een goede én veeleisende docent.

Begin jaren zestig dient zich in het onderwijs iets nieuws aan: een talenpracticum. De overste Mère Marie des Anges en zuster Maria zien kansen dit practicum breder in te zetten voor degenen die worden uitgezonden voor missie- en zendelingswerk. Nadat Maria contact opneemt met het Ministerie van Onderwijs is de staatssecretaris bereid een subsidie te verlenen voor het talenpracticum. Om de opleidingen, cursussen en gelden te regelen, legt zuster Maria contacten met congregaties die mensen uitzenden naar Afrika en voor de fondsen met het bureau van de EEG in Nederland, de Ministeries van Cultuur & Maatschappelijk Werk en Buitenlandse Zaken. Moeilijk is de huisvesting van cursisten en nog lastiger zijn de leslokalen. Geleidelijk worden het talenonderwijs bekend als ‘de nonnen van Vught’, het certificaat biedt een garantie voor goede kennis van de taal voordat men wordt uitgezonden.

Dit werk van de zusters, naast het voortgezet onderwijs, wordt een bedrijf met alle verplichtingen en lasten. Zuster Maria zal als directrice het internationaal erkende taleninstituut 22 jaar leiden om in 1989 vanwege haar gezondheid terug te treden. Zij verhuist naar het verzorgingstehuis St. Elisabeth. Daar overlijdt ze op 91-jarige leeftijd in 1996. Ze is geridderd in de Orde van Oranje-Nassau.

Beeld: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Luykx