Recente aanwinsten Vughts Museum

Het Vughts Museum heeft recent weer verscheidene interessante objecten aan zijn collectie mogen toevoegen. Om er enkele te noemen:

–    twee prachtige vaandels van het Vughts gemengd koor Cum Laude, waarvan het hier afgebeelde exemplaar in 1961 is vervaardigd ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het koor. Het koor moest in 2011 helaas worden opgeheven vanwege gebrek aan bassen en mannelijke leden;

–    een schilderij van een interieur met waterpomp, gemaakt door Reinier Pijnenburg;

–    een schilderij van een landschap met boerderij, gemaakt door Arnoud Paashuis;

–    drie herautenpakken met hoeden en strikken van de Stichting Sint-Nicolaas Vught, die vanaf 1967 jarenlang zijn gebruikt bij de intocht van Sint-Nicolaas in Vught;

–    een tekening van een inmiddels verdwenen boerderij en schuur, die hebben gestaan op of nabij de plek van Sportcentrum Ouwerkerk aan de Maarten Trompstraat.

Ieder die deze objecten of andere voorwerpen, foto´s of documenten aan het Vughts Museum heeft geschonken: langs deze weg nogmaals hartelijk dank!