Leerlingen De Springplank bekijken archeologische vondsten

Bij het Vughts Museum in DePetrus is tot en met 3 juli de tentoonstelling ‘Het Middeleeuwse Vught’ te zien. In deze tentoonstelling worden recente archeologische vondsten getoond die gevonden zijn in het centrum van Vught. Op 19 mei bezochten leerlingen van Basisschool De Springplank deze tentoonstelling waarbij zij werden ontvangen en begeleid met een speciaal voor de kinderen gemaakt programma. De werkgroep jeugd schreef daarover de volgende impressie:

Niet alleen kijken, maar ook doen

De mens behoort, van oudsher, tot een nieuwsgierig volkje en ook de jongsten onder ons willen wel eens weten wat de mensen die in weer enwind in de grond zaten te wroeten eruit hebben weten te halen. De eerste nieuwsgierige Aagjes van Basisschool De Springplank brachten op 19 mei een bezoek aan DePetrus om de daar tentoongestelde archeologische vondsten met eigen ogen te zien. De een vindt het wat leuker dan de ander maar de meesten luisteren aandachtig en lezen de tekst die met hulp van de leden van de werkgroep jeugdgroep van het Vughts Museum wordt besproken. Dan blijkt dat er een heuse schat is gevonden en mogen de kinderen een aantal vragen beantwoorden. Zij zoeken een plekje op de grond en doen hun best die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar zelf iets doen is nog altijd leuker bijvoorbeeld bij het bij elkaar zoeken en weer in elkaar zetten van scherven van potjes en borden. Bij thuiskomst kunnen ze vertellen dat er in Vught een echte schat uit de grond is gehaald.

Doe-boekje

Speciaal voor deze tentoonstelling is er een ‘doe-boekje’ gemaakt. Als je DePetrus binnenkomt dan kun je vragen naar dat boekje over de tentoonstelling van het Vughts Museum. Dit boekje is een soort speurtocht die je helpt om meer van te weten te komen van de middeleeuwen van Vught. Je mag het boekje mee naar huis nemen, zodat je thuis zelf kunt oefenen in archeologie. Wie weet wat er in je eigen tuin in de grond verstopt zit!

De tentoonstelling is nog tot en met 3 juli te zien tijdens de openingstijden van DePetrus. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage bij de entree van De Petrus wordt bijzonder op prijs gesteld.