Expositie ‘Het middeleeuwse Vught’ geopend

Van 8 mei tot en met 3 juli in DePetrus

Op zondagmiddag 8 mei woonde een groot aantal genodigden de opening bij van de expositie ‘Het middeleeuwse Vught’. Deze expositie van het Vughts Museum lag al geruime tijd ‘op de plank’, maar moest vanwege corona enkele keren worden uitgesteld.

Na een woord van welkom door voorzitter Saskia Heijboer volgde er een toelichting op de tentoongestelde archeologische vondsten uit het centrum van Vught door Henk Smeets van de werkgroep Archeologie.

De expositie geeft een overzicht van de vondsten die gedaan zijn tijdens opgravingen op het Maurickplein, het Marktveld, kasteel Maurick en op kasteel Spreeuwenburg aan de Taalstraat. Door deze opgravingen is de kennis van het Middeleeuwse Vught aanzienlijk toegenomen.

Henk Smeets benadrukte dat Vught bezig is met het maken van een voortvarende inhaalslag waar het gaat om het plegen van archeologisch onderzoek. De gemeente is immers verantwoordelijk voor het behoud van het archeologisch erfgoed binnen de gemeente. Toevallig stelt de gemeenteraad op 19 mei het ‘Beleidskader archeologie Vught vast. Namens het college van B&W was wethouder Yvonne Vos bij de opening van deze tentoonstelling aanwezig.

Na de uitleg maakten de aanwezigen graag gebruik van de mogelijkheid de tentoonstelling van nabij te bekijken. Het mag geen verbazing wekken dat de bijzondere zilveren munten die gevonden zijn in een middeleeuws graf op het Maurickplein en het kanon van kasteel Maurick meteen veel belangstelling trokken.

De tentoonstelling is dagelijks te zien tijdens de openingstijden van DePetrus. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage bij de entree van DePetrus wordt bijzonder op prijs gesteld.

Henk Smeets geeft toelichting op expositie

Wethouder Yvonne Vos in gesprek met Henk Smeets

Wim Kievits (r) geeft uitleg bij kanon van kasteel Maurick