Expositie ‘Het Middeleeuwse Vught’ bij het Vughts Museum in DePetrus

Van 8 mei tot en met 3 juli 2022

De expositie geeft een overzicht van de vondsten die gedaan zijn tijdens de opgravingen op het Maurickplein, het Marktveld, kasteel Spreeuwenburg aan de Taalstraat en op kasteel Maurick. Door deze opgravingen is de kennis van het Middeleeuwse Vught aanzienlijk toegenomen. Het toeval wil, dat het gemeentebestuur op korte termijn het ‘Beleidskader archeologie Vught 2022’ gaat vaststellen. Een goed moment om te laten zien wat archeologisch onderzoek oplevert.

Hoe oud Vught is, is met geen mogelijkheid te zeggen. Zeker is dat het dorp omstreeks 1000 na Christus de nodige economische bedrijvigheid kende. De ‘bebouwde kom’ bestond uit schaarse bebouwing binnen een driehoek die werd begrensd door het Maurickplein, het Marktveld, de Dorpsstraat en de Dommel ter hoogte van de smalle Taalstraat. Op de plaats waar nu kasteel Maurick staat bevond zich niet veel later mogelijk een ‘motteburcht’, een versterkt huis op een kunstmatige heuvel met een gracht er omheen.

Archeologisch onderzoek centrum Vught

In de afgelopen jaren zijn juist in die middeleeuwse driehoek van het Vughts centrum diverse opgravingen gedaan die een nieuw licht kunnen werpen op het belang van Vught vóór de stichting van ’s-Hertogenbosch. De tentoonstelling in DePetrus maakt daar een begin mee door de vondsten te tonen die uit de grond zijn gekomen. Daar zullen de komende jaren analyses op volgen en publicaties. Ook zullen zich nieuwe locaties aandienen, die onderzocht moeten worden. Vught had een achterstand op het gebied van archeologisch onderzoek. Gelukkig wordt die achterstand voortvarend weggewerkt.

De tentoonstelling is dagelijks te zien tijdens de openingstijden van DePetrus. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage bij de uitgang van DePetrus wordt bijzonder op prijs gesteld. Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van het Vughts Museum.

Foto: Zilverschat Maurickplein: een buidel met 158 zilveren munten gevonden in een graf. De munten dateren uit de eerste helft van de twaalfde eeuw.