LEZING – 11 MEI 2022 – DE MILITAIRE WIELRIJDERS, niet uniek maar erg bijzonder

Door: Wim Kievits

De wielrijdersafdelingen vormden compleet nieuwe onderdelen binnen de traditionele legerorganisaties in Europa aan het eind van de 19e eeuw. Tijdens de lezing gaan we in op de aanleiding en kijken we hoe deze afdelingen een specifieke takenpakket gingen vervullen. Daarbij ontmoetten zij ook veel tegenwerking en zelfs tegenwoordig zijn wij nog geneigd met enig meewarigheid neer te kijken op deze eenheden. Ondanks de neutraliteitsgedachte die in het Nederlandse leger een alles overheersende rol speelde in het interbellum, wist het legercommando de Wielrijders tot een gevreesd wapen te smeden. Daartoe werd ook voortdurend gezocht naar nieuwe strijdmiddelen om de eenheid mobiel en slagvaardig te maken, maar dat werd niet altijd ondersteund door de hoogste legerleiding. Ondanks de gerealiseerde tactische modernisering waren de Wielrijders een militaire eenheid, waarin kameraadschap, oefening en humor bijdroegen tot een hechte eenheid, die tot in de jaren ’90 gekoesterd zou worden.
Toen in de jaren ’30 als gevolg van de technische modernisering het lot van de militaire Wielrijders onafwendbaar leek, ontmoette het Regiment Wielrijders in de meidagen van 1940 wat in de literatuur ’their finest hour’ zou mogen heten. Deze voor het Nederlandse leger bijzondere legereenheid vestigde daarmee zijn faam die het verdient om herinnerd te worden!
De presentatie wordt ondersteund met foto’s uit de unieke Collectie Wielrijders en zeldzaam filmmateriaal.

Wanneer
Woensdag 11 mei 2022

Ontmoetingscentrum DePetrus
Heuvel 2, 5261 EE Vught

Tijd
woensdagavond van 19.30 – ca. 21.00/21.30 uur

Aanmelden en betalen uiterlijk dinsdag voorafgaand aan de lezing:
via de website van ABZ: www.abzvught.nl of op kantoor ABZ, Heuvel 2, Vught

De kosten bedragen 7,50 inclusief koffie /thee