De beelden van het Moleneindplein

Ontheemd erfgoed  (7)

Twee beelden op het dak van de Paulus- en Anthoniuskerk op het Moleneindplein

In Vught wordt veel gebouwd. Vaak betekent dat, dat oude gebouwen worden gesloopt om nieuwbouw mogelijk te maken. Ook kunstwerken verdwijnen daardoor uit beeld. Soms worden ze herplaatst, maar soms ook verdwijnen ze naar de vuilstort. Het Vughts Museum doet zijn best om dit bedreigde erfgoed te redden. In deze rubriek vertellen we over een aantal kunstwerken die van hun plaats werden gehaald en wat ermee is gebeurd. De rubriek wordt gepubliceerd in het Klaverblad.

De beelden van het Moleneindplein

In 1939 werden voorbereidingen getroffen om in Vught-Zuid een nieuwe parochie te stichten. Begonnen werd met het bouwen van scholen: de Lidwina- en Willibrordusschool. Toen kwam de oorlog en moesten de plannen voor een parochiekerk de ijskast in. Ook na de bevrijding kon nog niet met de bouw begonnen worden, omdat bouwmaterialen schaars waren en de bouw van woningen voorrang kreeg. In  1948 werd P.A.C.Th. Maessen benoemd tot bouwpastoor. Hij startte met de bouw van een houten noodkerk aan de Esscheweg. Pas in 1954 kwam aan het Moleneindplein de Sint-Paulus- en Sint-Antoniuskerk tot stand. Die kerk zou eigenlijk naar Sint-Paulus worden vernoemd. Dat Sint-Antonius daaraan werd toegevoegd, kwam omdat zo extra geld voor de bouw kon worden verkregen van het Sint-Antoniusfonds… De kerk was een ontwerp van de Vughtse architect Edmund Nijsten. Het gebouw werd in 1958 opgesierd met twee beelden van Bart Welten. Pastoor Maessen schonk deze beelden (de beide patroonheiligen) ter gelegenheid van zijn zilveren priesterfeest. Ze werden op het dak van de kerk geplaatst. De parochie kende een rijk verenigingsleven met de JE.E.P. (Jeugdwerk Esscheweg Parochie) als bekendste voorbeeld.

St. Paulus en St. Antonius bij het kerkhof Lidwinastraat

In 1991 was het aantal kerkgangers zo sterk teruggelopen en waren de kosten van deze grote kerk zo hoog, dat besloten werd de kerk te vervangen door een kleiner gebouw. Ook de Sint-Janskerk was al gesloten. Daarom werd voor Vught-Zuid de Sint-Paulus- en Sint-Janskerk gebouwd aan de Lidwinastraat. De kerk op het Moleneindplein werd afgebroken en maakte plaats voor de Edah (nu Jumbo). De beelden van Paulus en Antonius werden gered en kregen een plaats aan de ingang van de R.K. Begraafplaats aan de Lidwinastraat.

Henk Smeets