Het Vughts Museum en Kunst

plantaardige vormgeving

In 2011 al veranderde de naam van het ‘Vughts Historisch Museum’ in ‘Vughts Museum’. Die verandering werd onder andere ingegeven door de wens om óók hedendaagse Vughts kunstenaars voor het voetlicht te brengen. Onze Kunstcommissie geeft daar bijvoorbeeld vorm aan middels de ‘Kwartaalkast’ . Deze hangt in de creatieve ruimte van DePetrus en biedt aan een Vughts kunstenaar een kwartaal lang de mogelijkheid om één of enkele kunstwerken te exposeren.

Carola Mokveld in 2e kwartaalkast 2022

Op 1 april maakt het werk Waldo van Bokhoven, die het eerste kwartaal heeft ingevuld, plaats voor Carola Mokveld  die gebruik maakt van gemengde technieken.

Van haar website: Met nederig materiaal mooie dingen maken, dat is een van de sterke punten van Carola Mokveld. Zij is voortdurend bezig met de dialoog tussen leven en kunst. Haar werk komt voort uit de dingen van alledag.

Expositie in voorbereiding

Nog wat verder weg, maar al in voorbereiding is de expositie ‘Opleiding: Meesterbinder voor Plantaardige vormgeving’ . Deze opleiding was in de tweede helft van de vorige eeuw gevestigd in Vught en was zowel nationaal als internationaal bekend. Oud studenten zullen de tentoonstelling met plantaardige materialen vormgeven.

Deze expositie staat gepland voor september 2022 als één van de drie tentoonstellingen die het Vughts Museum jaarlijks op ‘het priesterkoor’ van DePetrus organiseert.