Afscheid zonder vertrek voor Henk Smeets bij Vughts Museum

Henk Smeets blij verrast met Van Beuningenpenning.

Vanwege de coronabeperkingen een wat uitgesteld afscheid van Henks Smeets als voorzitter van het Vughts Museum. Eind 2021 heeft hij immers het stokje al overgedragen aan Saskia Heijboer.  Op 24 maart konden we tijdens een druk bezochte bijeenkomst dan toch afscheid nemen van Henk in zijn rol van voorzitter. Gelukkig blijft Henk deel uit maken van de werkgroep geschiedenis van het Vughts Museum en blijft hij ook in andere verbanden sterk betrokken bij alles wat met de Vughtse historie te maken heeft. Bij zijn afscheid werden de grote verdiensten van Henk voor het Vughts Museum en voor DePetrus gememoreerd door zijn opvolger Saskia Heijboer en door Jan Slegers, voorzitter van Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus.

Van Beuningenpenning

Uit handen van burgemeester Roderick van de Mortel ontving de scheidend voorzitter de Van Beuningenpenning. Bij gelegenheid hiervan plaatste de gemeente een treffende typering van Henk Smeets op de gemeentelijke website die we hier graag integraal overnemen:

De heer drs. H.M.A.G. Smeets, in Vught alom bekend als Henk Smeets, legt de voorzittershamer neer van ‘zijn’ prachtige Vughts Museum.

Doet hij een stapje terug?

We kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen. Want deze historische Hercules, klein van gestalte maar groot in kennis, is zijn leven lang actief en intensief betrokken geweest bij Vught en zijn kleurrijke, interessante en hartverwarmende gemeenschap. Het is een ‘drive’, waar eigenlijk geen handrem bij past. Laat staan een stapje terug. Bovendien blijft Henk volop actief. Bijvoorbeeld als redacteur van het fraaie blad ‘Schatten van Vught’ van de Stichting Erfgoed Vught en als voorzitter van de Werkgroep Geschiedenis. Ook blijft hij nauw betrokken bij de film die er komt over de Lunetten.
En dan zijn er nog al die oude en jonge inwoners die Henk de oren van het hoofd vragen over oude foto’s, vreemde voorwerpen, malle rariteiten, vreemde gebouwtjes, vergeten plaatsen en historische panden in het Vughtse. Zo wordt onze lokale historicus geregeld digitaal aangeklampt op de populaire Facebookpagina ‘je bent pas een Vughtenaar als…’. Daar beslecht hij menig geschiedkundig geschilletje. En er is niemand die Henks oordeel waagt te betwijfelen. Want onze voltooid verleden tijd, kent hij als zijn broekzak.                                                                                            Voorlopig is Henk dus nog druk met het boekstaven van Vughts historie. Een historie, die hij samen met anderen voor een breed publiek toegankelijk maakt en zelfs tot populaire wetenschap verhief, met de verheven titel: Vughtologie. Wat Henk betreft is het bovendien een verplicht vak dat hij – met recht – van harte aanbeveelt bij alle inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt.

Onderscheiding

Op donderdag 24 maart schreef Henk Smeets een stukje van zijn eigen geschiedenis. Op deze dag reikte burgemeester Van de Mortel hem in DePetrus de Van Beuningenpenning uit. De eervolle gemeentelijke onderscheiding, genoemd naar Vughts iconische weldoeners, is voor de bijzondere verdiensten die Henk gedurende vele jaren voor Vught en zijn gemeenschap heeft verricht. Professioneel én vrijwillig, maar steeds gedreven en altijd betrokken.

Saskia Heijboer brengt toast uit op Henk Smeets