In memoriam: Ad Voeten (1932 – 2022)

Lex Floris feliciteert Ad Voeten (links), voorzitter van de Oudheidkamer met de culturele prijs. De heren Van Hoof en Den Otter kijken toe (foto Jan Zandee).

Op 10 februari 2022 is Ad Voeten in ’s-Hertogenbosch overleden. Geboren op 18 september 1932 te Ginneken-Bavel bereikte Voeten bijna de leeftijd van negentig jaar. Hij was de echtgenoot van Marieke van Rossum (1935 – 1989).

De gepromoveerde dierenarts Ad Voeten is een van de eerste krachten van het Vughts Museum, toen nog De Oudheidkamer gevestigd in de oude maalderij aan de Taalstraat. Jarenlang was hij, nadat hij Ton Frenken was opgevolgd, de voorzitter en verrichte hij zijn werk serieus en gedreven. En hoewel de activiteiten van de Oudheidkamer in de beginjaren nog beperkt waren, hielp de voorloper van het museum mee aan het tot stand komen van exposities en speciale ambachtshoeken met oud gereedschap. Gerard Scharff, een andere gedreven kracht achter de Oudheidkamer, zorgde in die tijd bijvoorbeeld voor een speciale tentoonstelling over Kamp Vught. Op die manier kwamen er met regelmaat oud-gevangenen, zoals Tineke Wibaut en Hetty Voûte. Zij richtten in 1990 later de Vrienden van Kamp Vught op, een vereniging voor oud-gevangenen.

In 1992 neemt Voeten de tweede Vughtse culturele prijs in ontvangst, als erkenning voor de activiteiten van het museum en de inrichting van de bijzondere verzameling over de geschiedenis van Kamp Vught.

Ad Voeten werd binnen de Oudheidkamer opgevolgd door Clemens Bogaerts.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.