De Heilig Hartkerk in Vught

Traditiegetrouw werd de voorpagina van laatste Klaverblad van het jaar gevuld met een foto uitgezocht door Henk Smeets namens het Vughts Museum.

Als toelichting schreef Henk hier het volgende over:

Sinds de sluiting van de Sint-Petruskerk in het centrum van Vught, is de Heilig Hartkerk de hoofdkerk van de Edith Steinparochie. Officieel gaat het om ‘de kerk van het Eucharistisch Hart van Jezus’. Beelden van Jezus met zijn hart zichtbaar op zijn borst bestonden al lang. Maar de verbinding met de Eucharistie (‘het Goddelijk Hart als bron van de Goddelijke Liefde, zoals die tot ons komt in de H. Eucharistie’, parochieblad november 1974) kreeg in 1924 in Nederland een geweldige impuls, omdat in Amsterdam op 22 tot en met 27 juli het Internationaal Eucharistisch Congres werd gehouden. Dat maakte de tijd rijp om in Vught de kerk die daar op 27 oktober 1924 door de Bossche bisschop, mgr. A.F. Diepen, werd geconsacreerd, naar het Eucharistisch Hart te vernoemen. Dit op uitdrukkelijk verzoek van de Nederlandse Curiekardinaal W. van Rossum, die vanuit Rome naar Nederland was gekomen om het congres bij te wonen. De bijgaande foto is gemaakt ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de parochie in 1949. Te zien is hoe het priesterkoor destijds versierd was met imposante muurschilderingen. Dat veranderde toen in 1951 het interieur werd gemoderniseerd. De muurschilderingen verdwenen en de muren werden wit.