Helvoirts Pomphuisje in de Guldenberg

Pomphuisje in De Guldenberg (foto Jan van Balkom)

Van september tot begin november was bij het Vughts Museum de tentoonstelling ‘Helvoirt voortvarend verder’ te zien. Deze tentoonstelling werd gehouden in het kader van de samenvoeging van Helvoirt met Vught. Een van de blikvangers van de tentoonstelling was een replica van het pomphuisje dat in het centrum van Helvoirt staat. Het werd gemaakt door de timmerwerkploeg van het Vughts Museum. Hoe leuk is het dan dat dit na afloop van de tentoonstelling een mooie nieuwe plaats heeft gekregen en wel op de Guldenberg in Helvoirt.

’t Pomphuiske over het pomphuisje

In ’t Pomphuiske, het huis aan huis blad van Helvoirt, schreef Jan van Balkom hierover het volgende artikel.

De ‘knutselploeg’ van het Vughts Museum maakte voor de tentoonstelling over Helvoirt in DePetrus een replica van het pomphuisje. Het natuurgetrouwe model heeft een ereplaatsje gekregen bij de patio van Guldenberg Hotel & Brasserie. Zelfs de pompzwengel en de rode brievenbus zijn er terug te vinden.

Net zoals in DePetrus worden er vanuit het pomphuisje verhalen verteld uit de bundel Helvoirt aan de Leye van Antoon Coolen de oudere. Deze verhalen zijn een aantal jaren geleden – na zorgvuldige selectie – in Helvoirts dialect ingesproken door Helvoirtenaren. Iedereen wordt uitgenodigd om eens te komen ervaren hoe in de Helvoirtse bossen een link gelegd wordt naar de historie van ons dorp.

Jan van Balkom