‘Verdwenen Scholen’, Vughts Museum doet oproep

Het Vughts Museum bereidt een tentoonstelling voor in DePetrus over ‘verdwenen scholen’. Deze tentoonstelling zal in januari 2022 worden geopend. Het gaat over scholen voor lager/basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeente Vught (Vught, Cromvoirt en Helvoirt) waar in de periode van ongeveer 1860 tot 2000 nog onderwijs is gegeven, maar die daarna zijn opgeheven. Vaak zijn de gebouwen afgebroken, soms is er een andere bestemming aan gegeven. Voorbeelden hiervan zijn: de Aloysiusschool, de christelijke Ambonezenschool, de Lidwinaschool.

Wie helpt ons aan materiaal ?

Voor de tentoonstelling wil het museum graag een beroep doen op oud-leerlingen of -docenten. Wie heeft nog materiaal als een landkaart, leesplank, schoolbel in huis en wil die tijdelijk afstaan voor deze tentoonstelling? Dat geldt ook voor foto’s van schoolgebouwen, hetzij in de oude staat of gemaakt tijdens de afbraak. Wie wil helpen, kan contact opnemen met leden van de werkgroep die de tentoonstelling voorbereiden:

Jan Lelijveld; Email: j.lelyveld@hetnet.nl

Henk Smeets; Email: smeetshm@gmail.com