Even voorstellen 30: Egbert van de Goor

Handtekening Egbert van de Goor

Eindelijk komt er weer eens een Cromvoirtenaar aan het woord, al ben ik van oorsprong wel een Helvoirtenaar. Mijn naam is Egbert van de Goor, tien jaar lang burgemeester van Cromvoirt. Ik ben in 1775 te Helvoirt geboren en blijf daar tot aan mijn huwelijk met de Veghelse Petronella van den Bosch wonen. Als ik 22 jaar oud ben, trouw ik met haar en verhuizen wij naar Cromvoirt. Wij wonen op Hoogstraat 24 en hebben behalve onze zeven kinderen ook nog afwisselend twee knechten, een timmerman en een meid in huis. Onze zonen worden alle drie bakker en twee ervan, Augustin en Henri, worden secretaris van de gemeenteraad. “Zo vader, zo zoons”, zal ik maar zeggen. Ik ben namelijk bakker én burgemeester, en samen met mijn vrouw heb ik een café. Dat heette tot voor kort ’t Wapen van Cromvoirt. U kent het ongetwijfeld.

Burgemeester in de Franse tijd
Terwijl Nederland een departement van het Franse keizerrijk onder Napoleon is, bekleed ik van 1811 tot 1813 de functie van maire van de zelfstandige gemeente Cromvoirt. In het keizerrijk heerst een centralistisch bestuursmodel, dat weinig ruimte overlaat voor een eigen beleid op lokaal niveau. Ik ben dus in feite de uitvoerder van maatregelen die afkomstig zijn van de prefect van het departement en vanuit Parijs. De conseil municipal, de gemeenteraad, heeft alleen een adviserende stem. De eerste gemeenteraad van Cromvoirt bestaat verder uit locoburgemeester Martien Slegers, G. van der Sande, Francis de Kort, Daniel Pullens, mijn latere opvolger Adriaan de Bever en Engelbrecht Dieden.
In 1813, als Napoleon is verslagen en Nederland een koninkrijk wordt, blijft het genoemde bestuur onveranderd. Behalve de titels: van 1813 tot 1819 ben ik burgemeester en van 1819 tot 1821 schout. In totaal ben ik tien jaar burgervader van ons mooie, kleine boerendorp.

Van de Goorstraat Cromvoirt
In 1830 overlijd ik op 55-jarige leeftijd in Cromvoirt. Later wordt er midden in het kleine centrum een straat naar mij vernoemd. Pas in 1933 verliest Cromvoirt de zelfstandigheid en wordt het dorp onderdeel van de gemeente Vught.

Beeldbron: BHIC.
Kent u nog meer bijzondere Cromvoirtenaren en Helvoirtenaren die aan het woord moeten komen, laat het ons weten via info@vughtsmuseum.nl