Saskia Heijboer nieuwe voorzitter Vughts Museum

Saskia Heijboer (foto Rein van Koppenhagen)

Wisseling van de wacht: Henk Smeets treedt af als voorzitter

Ondanks corona is er in het Vughts Museum veel gaande: dit jaar voert het museum een reorganisatie door. Het bestuur is verkleind van acht naar vijf personen en er komt meer verantwoordelijkheid bij de vrijwilligers te liggen, de kracht van het museum.

Werkgroepen en bestuur

Zij werken in werkgroepen, zoals Vormgeving, Geschiedenis, Kunst of Jeugd, die worden aangevoerd door voorzitters. Zij gaan drie à vier keer per jaar met het bestuur in gesprek over hun wensen en het beleid. Het nieuwe bestuur, dat op 19 oktober zal aantreden, is eindverantwoordelijk en onderhoudt de contacten met alle geldgevers, waaronder de gemeente. Het bestuur zal bestaan uit Martin Hol, Marc Turlings (penningmeester), Agnes van Balkom-Vossen en Joyce Tritschler-van Os (secretaris). De vijf aftredende bestuursleden zijn allemaal voorzitters van de werkgroepen geworden. Daarnaast maakte Henk Smeets tijdens de opening van de tentoonstelling ‘Helvoirt, voortvarend verder’ bekend, dat hij zal aftreden als voorzitter van het Vughts Museum. Saskia Heijboer zal hem opvolgen. Heijboer kent als oud-wethouder Vught door en door. De laatste maanden heeft zij met Henk Smeets en het nieuwe bestuur meegelopen en alle werkgroepen bezocht.