Even voorstellen 23: Carel van Heel

Handtekening Carel van Heel

Na Poulus, Outmaijer en Van Lochem ben ik de laatste uit het rijtje van met de Militaire Willemsorde onderscheiden militairen, die tussen 1840-1855 naar Vught verhuizen. Mijn naam is Carel van Heel, zoon van kapitein Jacobus van Heel en Wilhelmina Zelissen. Ik ben in 1800 in Leer, in het koninkrijk Hannover, geboren op het moment dat Nederland, dan de Bataafse Republiek, verwikkeld is in de Bataafse revolutie en later onder heerschappij van Napoleon komt te staan. Vrijwel alle mannen uit mijn familie dienen in het leger. Ik meld mij enkele dagen voor mijn veertiende verjaardag, net zoals veel andere jongens van wie de vaders vroeg overlijden. Ik begin als kanonnier in het tweede klasse bataljon van de veldartillerie en promoveer in de jaren daarna tot luitenant bij het bataljon artillerie.

Belgische opstand

 Met de Nijmeegse Johanna Boers krijg ik twee kinderen, maar ik trouw niet met haar. Johanna en onze zoon Louis sterven al snel, en dochter Wilhelmina groeit op bij familie, want ik strijd in het mobiele leger tijdens de Belgische Opstand. Het eerste bataljon van de veldartillerie is rondom Antwerpen gelegerd en ik vecht bij Waelhem, Lier, Duffel, Borgerhout en Berchem. Uiteindelijk neem ik aan vier veldtochten deel. Hiervoor word ik met de Militaire Willemsorde onderscheiden. Het voorkomt echter niet dat de Belgen zich definitief afscheiden van Nederland.

Veteraan in Vught

 In 1841 word ik op non-actief gesteld en ik keer niet meer terug naar het leger. Ik vertrek naar Den Bosch en krijg met de Vughtse Hermina Evers een zoon, Willem Adolf. In 1843 zwaai ik af als majoor en het jaar erop krijgen Hermina en ik een dochter, die ik ook Wilhelmina noem. Zij sterft snel en daarna trouw ik met Hermina. Vanaf de huwelijksvoltrekking tot aan mijn dood in 1867 wonen wij op ‘Dorp’ 3a en 22 in Vught. Johannes Poulus heb ik trouwens persoonlijk gekend, ik ben getuige van de doop van zijn zoon geweest. Mogelijk heb ik hem al in België leren kennen, want hoewel in de infanterie ontvangt Poulus voor dezelfde veldtocht de Militaire Willemsorde. Maar waarom wij veteranen nou allemaal naar Vught komen…?

Beeldbron: BHIC